Παράταση επιμισθίου κατά ένα έτος για τους αποσπασμένους εκπαιδευτικούς στο εξωτερικό

Μερόπη Τζούφη: "Η υποστήριξη της Εκπαίδευσης της Διασποράς αποτελεί προτεραιότητα, για τον λόγο αυτό παρατείνουμε την καταβολή του επιδόματος εξωτερικού (επιμίσθιο) κατά ένα έτος".