Κινητοποίηση περιβαλλοντικών ενώσεων και κατοίκων της περιοχής προς το αεροδρόμιο 

Αρκετοί περιβαλλοντικοί σύλλογοι και κάτοικοι της περιοχής πέριξ του εθνικού αεροδρομίου (Zaventem) θα πραγματοποιήσουν πορεία στο αεροδρόμιο των Βρυξελλών τον Νοέμβριο.

De Brouckère: το Συμβούλιο της Επικρατείας αναστέλλει την πολεοδομική άδεια για περισσότερα κτίρια

Στην απόφασή του, το Συμβούλιο της Επικρατείας κρίνει ότι οι λόγοι της άδειας δεν επιτρέπουν την κατανόηση των λόγων για τους οποίους την χορήγησε αρχικά η Περιφέρεια της Πρωτεύουσας των Βρυξελλών.