Έχει λήξει η άδεια οδήγησης; Κίνδυνος προστίμου έως 2.000 ευρώ

Οι οδηγοί στο Βέλγιο που κυκλοφορούν με ληγμένη άδεια οδήγησης, κινδυνεύουν σχεδόν με το ίδιο πρόστιμο με εκείνους που κάθονται στο τιμόνι χωρίς δίπλωμα.