Σχέδιο αποκατάστασης της Ομοσπονδιακής κυβέρνησης

Συντάκτης:
Εκτυπώστε το άρθρο

Κατόπιν πρότασης του πρωθυπουργού Alexander De Croo και του υφυπουργού για την ανάκαμψη Thomas Dermine, η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση συμφώνησε για το σχεδιασμό έργων που επιλέχθηκαν στο πλαίσιο της «Διευκόλυνσης ανάκαμψης και ανθεκτικότητας» (FFR) που δημιουργήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο είναι φιλόδοξο, συνεκτικό και στοχεύει σε διαφορετικούς άξονες διάρθρωσης:

 

1. Άξονας για το κλίμα / την αειφορία και την κινητικότητα. Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση προτείνει να επενδύσει σχεδόν 900 εκατομμύρια ευρώ στην υποδομή του μέλλοντος. Στον τομέα της ενέργειας, το ομοσπονδιακό κράτος σχεδιάζει να επενδύσει 245 εκατομμύρια σε υποδομές με στόχο την προώθηση των αναδυόμενων τεχνολογιών και την προετοιμασία της μετάβασης της χώρας σε μια πιο βιώσιμη οικονομία:

 • Υποδομές για μεταφορά CO2 και H2, η οποία θα επιτρέψει σημαντική μείωση των εκπομπών CO2, ιδίως σε τομείς-στόχους όπως διύλιση, χάλυβας ή χημικά (95 εκατ. Ευρώ)
 • Ανάπτυξη μιας δεύτερης υπεράκτιας αιολικής ζώνης, ώστε να προετοιμάσει διασυνδέσεις με άλλες χώρες και να επιτρέψει την αποθήκευση ενέργειας (100 εκατ. €)
 • Η ανάπτυξη και ολοκλήρωση νέων τεχνολογιών για τη μείωση των εκπομπών CO2 από νέους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής φυσικού αερίου (50 εκατ. €).
 • Επιπλέον, η κυβέρνηση θα υποστηρίξει την προώθηση νέων τεχνολογιών στην κυκλική οικονομία, ιδίως στον τομέα των τοξικών χημικών (35 εκατ. Ευρώ).
 • Στον τομέα των μεταφορών και της κινητικότητας, προτείνεται ένα φιλόδοξο επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 365 εκατομμυρίων προκειμένου να εκσυγχρονιστεί το σιδηροδρομικό δίκτυο και να βελτιωθεί σημαντικά η απόδοσή του (υψηλότερη εμπορική ταχύτητα, καλύτερη χρήση χωρητικότητας κ.λπ.) και να ενθαρρυνθεί η ψηφιοποίηση των υπηρεσιών χρήστη επίσης 170 εκατομμύρια για την ανακαίνιση δημόσιων κτιρίων για τα οποία οι πιο επείγουσες ανάγκες, ιδίως για τα μουσεία Cinquantenaire και το Palais de Justice στις Βρυξέλλες. Παράλληλα με αυτές τις προσπάθειες σε ορισμένα κτίρια, θα ακολουθηθεί μια στρατηγική για την επίτευξη ενεργειακής ουδετερότητας για όλα τα ομοσπονδιακά κτίρια έως το 2040, εφαρμόζοντας μια δομημένη προσέγγιση που θα βασίζεται ιδίως σε συμβάσεις ενεργειακής απόδοσης.

 

2. Άξονας παραγωγικότητας και ένταξης, η κυβέρνηση θα επενδύσει περισσότερα από 350 εκατομμύρια ευρώ. Για το σκοπό αυτό, το σχέδιο ανάκαμψης είναι επίσης μια ευκαιρία να τεθούν τα θεμέλια για μια κοινωνία που επικεντρώνεται στην καινοτομία. Η κυβέρνηση σκοπεύει να αφιερώσει προϋπολογισμό ύψους περίπου 165 εκατομμυρίων ευρώ σε ερευνητικές και αναπτυξιακές προσπάθειες σε στοχευμένες περιοχές:

 • Πυρηνική έρευνα για ιατρικές εφαρμογές προκειμένου να αναπτυχθεί μια πιο αποτελεσματική θεραπεία για τον καρκίνο και να αναπτυχθούν πιο βιώσιμες μέθοδοι παραγωγής ισοτόπων (35 εκατ. €)
 • Νέες τεχνολογίες για τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών στο λιμάνι της Αμβέρσας (70 εκατ. €)
 • Η ανάπτυξη της έρευνας στον τομέα της κλιματικής και πράσινης αεροναυτικής (35 εκατ. €)
 • Ελαχιστοποίηση ραδιενεργών αποβλήτων με σκοπό την αποσυναρμολόγηση πυρηνικών σταθμών (25 εκατ. €)
 • Η κυβέρνηση σκοπεύει επίσης να αναπτύξει ανοιχτές πανεπιστημιουπόλεις που θα αναζωογονήσουν την οικονομία των αστικών περιοχών προσφέροντας ευκαιρίες απασχόλησης στους νέους ενώ θα συνεργάζονται με επιχειρήσεις και εκπαιδευτικά ιδρύματα για την προώθηση της ανταλλαγής γνώσεων και τεχνολογιών (100 εκατ. €).
 • Ψηφιακή ένταξη – η συνεχιζόμενη ψηφιοποίηση της βελγικής κοινωνίας πρέπει να συνεχιστεί χωρίς να αποκλείονται οι πιο ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.
 • Προγράμματα ψηφιακής ένταξης με στόχο να διασφαλιστεί ότι όλοι οι πολίτες θα έχουν πρόσβαση σε τεχνολογία και πληροφορίες ανεξάρτητα από το εισόδημά τους ή την κοινωνική τους κατάσταση θα τεθούν σε εφαρμογή (30 εκατ. Ευρώ)
 • Ηλεκτρονική υγεία – Ενσωμάτωση των συστημάτων και διαδικασιών υγειονομικής περίθαλψης στην ψηφιακή εποχή δημιουργώντας πιο αποτελεσματικές και επικεντρωμένες στον ασθενή διαδικτυακές πλατφόρμες υγειονομικής περίθαλψης (40 εκατομμύρια €)

 

3. Ψηφιακός άξονας – εσωτερικά,

 • Η ψηφιοποίηση της διοίκησης παραμένει ανεπαρκής σήμερα στο Βέλγιο, όπου η κυβέρνηση προτίθεται να επενδύσει 380 εκατομμύρια ευρώ για τη δομή ψηφιακών έργων που περιλαμβάνουν:
 • Επιτάχυνση της απαραίτητης ψηφιοποίησης των πυλώνων των δημόσιων υπηρεσιών, με ιδιαίτερη έμφαση στη δικαιοσύνη, τις δικαστικές διαδικασίες και στα ιδρύματα κοινωνικής ασφάλισης στη σχέση τους με τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τους αυτοαπασχολούμενους (300 εκατ. ευρώ). Επίσης ασφάλεια στον κυβερνοχώρο (80 εκατ. €).

 

 

Ενημέρωση: Γραφείο ΟΕΥ Βρυξελλών

Δεν υπάρχουν σχόλια για το άρθρο "Σχέδιο αποκατάστασης της Ομοσπονδιακής κυβέρνησης"

  Αφήστε το σχόλιο σας


  *