Σε συναντήσεις του δικτύου «ERRIN» η Περιφέρεια Κρήτης στις Βρυξέλλες για τον τουρισμό

Συντάκτης:
Εκτυπώστε το άρθρο

Σε συναντήσεις των Ομάδων Εργασίας για τον Τουρισμό και την “Έξυπνη Εξειδίκευση” συμμετείχε η Περιφέρεια Κρήτης στις Βρυξέλλες, ως Μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου ERRIN (European Regions Research and Innovation Network).

Το ERRIN, στοχεύει στη δικτύωση των Ευρωπαϊκών Περιφερειών για την ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ τους καθώς και με άλλους φορείς (Ερευνητικά Κέντρα, Δίκτυα, Ιδιωτικό Τομέα-Επιχειρήσεις, Κοινωνικούς Εταίρους), για την υποβολή προτάσεων σε Ανταγωνιστικά Ευρωπαϊκά Προγράμματα σε τομείς, όπως: Τουρισμός, Γαλάζια Ανάπτυξη, Κλιματική Αλλαγή, Έξυπνες Πόλεις, Βιοτεχνολογία, Βιοοικονομία, Κυκλική Οικονομία κ.α.

Οι συζητήσεις των Ομάδων Εργασίας Τουρισμού και «Έξυπνης Εξειδίκευσης», με τη συμμετοχή δεκάδων Ευρωπαϊκών Περιφερειών και εκπροσώπων των Γενικών Διευθύνσεων Ανάπτυξης (DG GROW) και Περιφερειακής Πολιτικής (DG REGIO), αντίστοιχα, επικεντρώθηκαν στα εξής θέματα:

-Για τον Τουρισμό:

στην ενίσχυση των δράσεων των Περιφερειών για ένα βιώσιμο, ανταγωνιστικό και καινοτόμο τουρισμό τόσο στο γεωγραφικό χώρο κάθε Περιφέρειας αλλά και συνολικά στην Ευρώπη, στην βελτίωση των δεξιοτήτων των εργαζομένων στον τουριστικό κλάδο ως προς τις ψηφιακές εφαρμογές και επικοινωνιακές-προωθητικές δράσεις, στην αύξηση της ελκυστικότητας των τουριστικών επαγγελμάτων, στην ανάπτυξη συνεργειών μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού φορέα. Για το σκοπό αυτό, παρουσιάστηκαν από την Α. Αθανασοπούλου, Επικεφαλής Μονάδας της DG REGIO τα τρέχοντα Ευρωπαϊκά Πλαίσια ευκαιριών χρηματοδότησης για τις Περιφέρειες και οι προοπτικές θεματικών προτεραιοτήτων της ΕΕ μετά το 2020.

-Για την υλοποίηση των Περιφερειακών Στρατηγικών Έξυπνης Εξειδίκευσης:

Δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην συμπληρωματικότητα μεταξύ των ταμείων και πλαισίων χρηματοδότησης και συγκεκριμένα σε ό,τι αφορά στα Ανταγωνιστικά Ευρωπαϊκά Προγράμματα πλέον των Περιφερειακών ή Εθνικών Πλαισίων Ένταξης Καινοτόμων Πράξεων. Η αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Ανταγωνιστικών Πλαισίων, παρουσιάστηκε ως ιδιαίτερα σημαντική από τον P Berkowitz, Επικεφαλής Μονάδας της DG REGIO, διότι: στοχεύουν και ενισχύουν την Διαπεριφερειακή Συνεργασία, που αποτελεί υψηλό και κρίσιμο στόχο της Πολιτικής Συνοχής της ΕΕ και των χρηματοδοτήσεων που απορρέουν από αυτήν.
Την Περιφέρεια εκπροσώπησε στις δύο συναντήσεις στις Βρυξέλλες, η Ε. Χατζηγιάννη, Δ/ντρια Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού και Συντονίστρια του Δικτύου ERRIN στην Κρήτη.

 

Πηγή: ert.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια για το άρθρο "Σε συναντήσεις του δικτύου «ERRIN» η Περιφέρεια Κρήτης στις Βρυξέλλες για τον τουρισμό"

    Αφήστε το σχόλιο σας


    *