Πρωτοβουλία για την προστασία των ιστορικών ανελκυστήρων των Βρυξελλών

Συντάκτης:
Εκτυπώστε το άρθρο

Οι παλιοί ανελκυστήρες που βρίσκονται ακόμα σε πολλά κτίρια στις Βρυξέλλες μπορούν να θεωρηθούν μέρος της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της περιοχής των Βρυξελλών, σύμφωνα με τον Υπουργό, αρμόδιο για θέματα Πολιτιστικής Κληρονομιάς της πόλης.

Για να προστατευθούν οι ανελκυστήρες από τον υποχρεωτικό εκσυγχρονισμό, ο Pascal Smet ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι θα καταρτιστεί ένας πλήρης κατάλογος, όπου θα καταγράφονται οι ανελκυστήρες και τα κτίρια στα οποία βρίσκονται, εντός της πρωτεύουσας. Αυτό είναι ένα πρώτο βήμα προς μια διαδικασία προστασίας των ανελκυστήρων και της ιστορίας τους, η οποία αναπτύσσεται σε συνεργασία με τον Ομοσπονδιακό Υπουργό Οικονομίας και Εργασίας, Pierre-Yves Dermagne.

Το ισχύον βασιλικό διάταγμα ορίζει ότι οι ανελκυστήρες που χρονολογούνται πριν από το 1958 πρέπει να εκσυγχρονιστούν έως τα τέλη του 2022. Ωστόσο, κάτι τέτοιο συνεπάγεται απώλεια της ιστορικής τους αξίας. Για να αποφευχθεί αυτό, οι Pascal Smet και Pierre-Yves Dermagne ξεκίνησαν διαβουλεύσεις σε μια προσπάθεια τροποποίησης του επίμαχου διατάγματος.

Ένας εκσυγχρονισμός αυτών των ιστορικών ασανσέρ είναι εφικτός χωρίς να χρειαστεί να αλλάξουν εκ βάθρων αυτά, κι αυτό μέσω μιας συγκεκριμένης προσέγγισης όπου δίνεται ιδιαίτερη προσοχή σε τέτοια αντικείμενα, τα οποία πλέον λογίζονται ως αρχιτεκτονικά κοσμήματα στο πολιτιστικό στέμμα της πόλης. Η όποια δυσκολία έγκειται στους κανονισμούς ασφαλείας που, όπως είναι εύλογο, τώρα είναι πολύ διαφορετικοί από την εποχή που εγκαταστάθηκαν για πρώτη φορά οι ανελκυστήρες. Πολλά ιστορικά ασανσέρ δεν πληρούν τα τυπικά κριτήρια ασφαλείας, ως εκ τούτου.

«Θα διαθέσουμε έναν προϋπολογισμό 159.000 ευρώ για να αποτιμήσουμε όλους τους παλιούς ανελκυστήρες που έχουμε στους δήμους των Βρυξελλών», δήλωσε ο Pascal Smet. H λίστα θα καταρτιστεί από το τμήμα homegrade.brussels και θα χρησιμεύσει ως βάση για την έκδοση πιστοποιητικού ιστορικής αξίας. Με αυτόν τον τρόπο, οι ιστορικοί ανελκυστήρες θα μπορούν να εξαιρεθούν από τον υποχρεωτικό εκσυγχρονισμό.

Οι κάτοικοι των Βρυξελλών που έχουν στα σπίτια τους αυτό το είδος ανελκυστήρα μπορούν επίσης να το αναφέρουν μέσω του ιστότοπου homegrade.brussels. Η περιοχή των Βρυξελλών έχει περίπου 700 ανελκυστήρες που χρονολογούνται πριν από το 1958.

Δεν υπάρχουν σχόλια για το άρθρο "Πρωτοβουλία για την προστασία των ιστορικών ανελκυστήρων των Βρυξελλών"

    Αφήστε το σχόλιο σας


    *