Προβλέψεις για την βελγική οικονομία από την Κεντρική Τράπεζα του Βελγίου (2019-2021)

Συντάκτης:
Εκτυπώστε το άρθρο

Σύμφωνα με ενημέρωση της Κεντρικής Τράπεζας του Βελγίου (7 Ιουνίου 2019) η οικονομική δραστηριότητα στο Βέλγιο αναμένεται να αυξηθεί κατά περίπου 1,2% ετησίως κατά τα επόμενα τρία χρόνια (2019-2021). Ενώ ο ρυθμός αύξησης των επιχειρηματικών επενδύσεων μετά από μια αύξηση το 2018, αναμένεται να εξομαλυνθεί την επόμενη περίοδο με την κατανάλωση των νοικοκυριών προβλέπει ότι θα αυξηθεί τα επόμενα χρόνια. Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην ευνοϊκή εξέλιξη της αγοραστικής δύναμης, η οποία μέχρι το 2021 θα είναι κατά 3,5% υψηλότερη κατά κεφαλή, κυρίως λόγω της αύξησης των αποδοχών. Η αγοραστική δύναμη θα τροφοδοτήσει τη σταθερή αύξηση του πληθωρισμού, ο οποίος αναμένεται να προσεγγίσει το 2%. Το έλλειμμα του προϋπολογισμού αναμένεται να επιδεινωθεί κατά τα προσεχή έτη και θα πρέπει να καταβληθούν σημαντικές προσπάθειες για την επίτευξη ισοζυγίου.

Παρά το γεγονός ότι το Βέλγιο ως μια ανοικτή οικονομία, επηρεάζεται έντονα από διεθνείς παράγοντες, η ανάπτυξη του ΑΕΠ παρέμεινε ισχυρότερη από ό,τι στη ζώνη του ευρώ το 2018. Δεδομένης μιας συνεχιζόμενη εξασθενημένης εξωτερικής ζήτησης και διαρκή αβεβαιότητα, η ανάπτυξη της οικονομίας αναμένεται να περιοριστεί ελαφρώς από 1,4% το 2018 σε 1,2% το τρέχον έτος. Το 2020 και το 2021, η βελγική οικονομία αναμένεται να επεκταθεί με έναν περισσότερο ή λιγότερο σταθερό ρυθμό μεταξύ 1,1% και 1,2%. Η συνολική αναθεώρηση προς τα κάτω των προβλέψεων για το 2019-2021 οφείλεται στη χαμηλότερη από την αναμενόμενη αύξηση του διεθνούς εμπορίου.

Η ιδιωτική κατανάλωση αναμένεται να ενισχυθεί, λόγω της αύξησης της αγοραστικής δύναμης. Επιπλέον, η συμβολή στην ανάπτυξη από τις καθαρές εξαγωγές αναμένεται σταδιακά να γίνει πιο αρνητική, καθώς η άνοδος των εισαγωγών κερδίζει ώθηση – λόγω της διεύρυνσης της εγχώριας ζήτησης – ενώ οι εξαγωγές αναμένεται να παραμείνουν στάσιμες. Επίσης περίπου 120.000 επιπλέον νέες θέσεις εργασίας αναμένεται να δημιουργηθούν τα επόμενα 2 έτη. Η αύξηση της απασχόλησης, η οποία παραμένει έντονη, υπολογίζεται ότι σταδιακά θα εξαντληθεί εξαιτίας της πτωτικής επίδρασης της πολιτικής μετριασμού των μισθών και των μέτρων ενίσχυσης της προσφοράς εργασίας.

Ο πληθωρισμός αναμένεται να ξεπεράσει το 2% ετησίως, λόγω της αύξησης του μισθολογικού κόστους. Ωστόσο, αυτή η αύξηση δεν θα μεταφερθεί πλήρως στις τιμές, σύμφωνα με την Κεντρική Τράπεζα του Βελγίου αλλά θα πρέπει οι επιχειρήσεις να μετριάσουν τα περιθώρια κέρδους τους, όπως ήδη παρατηρήθηκε σε παρόμοιες περιπτώσεις στο παρελθόν. Τα επιχειρηματικά περιθώρια κέρδους διευρύνθηκαν σημαντικά τα τελευταία χρόνια, αλλά αναμένεται να επιστρέψουν σταδιακά στον μακροπρόθεσμο μέσο όρο.

Όσον αφορά τα δημόσια οικονομικά, το έλλειμμα του προϋπολογισμού ενδέχεται να επιδεινωθεί περαιτέρω, εάν δεν υπάρξει αλλαγή πολιτικής, εκτιμώντας ότι μπορεί να φθάσει το 2,1% του ΑΕΠ το 2021. Αυτό μπορεί να εξηγηθεί από την αναμενόμενη μείωση των δημόσιων εσόδων, ενώ οι πρωτογενείς δαπάνες αυξάνονται ελαφρά με αντιστάθμισμα οι τόκοι να μειώνονται περαιτέρω. Το εθνικό χρέος προβλέπεται ότι θα μειωθεί, αλλά αναμένεται να εξακολουθήσει να είναι υψηλότερο από το ΑΕΠ το 2021.

 

Ενημέρωση: Γραφείο ΟΕΥ Βρυξελλών

Δεν υπάρχουν σχόλια για το άρθρο "Προβλέψεις για την βελγική οικονομία από την Κεντρική Τράπεζα του Βελγίου (2019-2021)"

    Αφήστε το σχόλιο σας


    *