Πρόταση χορήγησης 2,9 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση

Συντάκτης:
Εκτυπώστε το άρθρο

Η κ. Μαριάν Τίσεν, Επίτροπος αρμόδια για την απασχόληση, τις κοινωνικές υποθέσεις, τις δεξιότητες και την κινητικότητα εργατικού δυναμικού, δήλωσε τα εξής: «Η αλληλεγγύη της ΕΕ αποτελεί βασικό παράγοντα για τη στήριξη του ευάλωτου εργατικού δυναμικού. Ο κλάδος του λιανικού εμπορίου στην Ελλάδα έχει υποστεί δυνατό πλήγμα από την οικονομική κρίση. Η προτεινόμενη υποστήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση αποσκοπεί τώρα στο να βοηθήσει αυτούς τους απολυθέντες εργαζομένους να προσαρμόσουν τις δεξιότητές τους και να διευκολύνει τη μετάβασή τους σε νέες θέσεις εργασίας ή να τους βοηθήσει να συστήσουν τη δική τους επιχείρηση. Η αγορά εργασίας στην Ελλάδα είναι μία από τις πιο δύσκολες στην ΕΕ, συνεπώς οι εν λόγω απολυθέντες εργαζόμενοι χρειάζονται κάθε βοήθεια που μπορούμε να τους προσφέρουμε.»

Η Ελλάδα υπέβαλε αίτηση για στήριξη από το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση έπειτα από την απόλυση 725 εργαζομένων σε 9 επιχειρήσεις στον κλάδο του λιανικού εμπορίου. Οι απολύσεις πραγματοποιήθηκαν κυρίως στην περιφέρεια της Αττικής. Ωστόσο, άλλες δέκα περιφέρειες έχουν επίσης πληγεί από τις απολύσεις. Αυτές οι απώλειες θέσεων εργασίας ήταν το αποτέλεσμα της βαθιάς ύφεσης στην οποία βρίσκεται η Ελλάδα από την αρχή της κρίσης, το 2008.

Τα μέτρα που συγχρηματοδοτήθηκαν από το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση θα βοηθήσουν τους 725 πρώην εργαζομένους του λιανικού εμπορίου, παρέχοντάς τους επαγγελματική καθοδήγηση και συμβουλές, επαγγελματική κατάρτιση, συνεισφορά για τη σύσταση επιχείρησης, κίνητρα πρόσληψης, επίδομα αναζήτησης εργασίας και επίδομα κατάρτισης.

Το συνολικό εκτιμώμενο κόστος του πακέτου είναι 4,9 εκατ. ευρώ, από τα οποία το ΕΤΠ θα συνεισφέρει 2,9 εκατ. ευρώ. Οι προτάσεις έχουν πλέον διαβιβαστεί για έγκριση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο Υπουργών της ΕΕ.

Ιστορικό

Η μείωση του εισοδήματος των νοικοκυριών ήταν συνέπεια της ύφεσης στην οποία έχει περιέλθει η Ελλάδα από το 2008. Η επακόλουθη πτώση της αγοραστικής δύναμης των ελληνικών νοικοκυριών είχε ως αντίκτυπο τη μείωση της ζήτησης για όλα τα είδη εμπορευμάτων. Η πτώση των πωλήσεων λιανικής κατά την περίοδο 2008-2015 κυμαινόταν από 60 % για τις οικιακές ηλεκτρικές συσκευές έως 30 % για τα καταστήματα λιανικής πώλησης τροφίμων και 23 % για τα σουπερμάρκετ.

Ύστερα από το ξέσπασμα της κρίσης, οι επιδόσεις των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου υπέστησαν συνεχή επιδείνωση. Ο συνολικός δείκτης κύκλου εργασιών στον τομέα του λιανικού εμπορίου είχε σταθερά πτωτική τάση, σημειώνοντας μείωση κατά περισσότερο από 63 %, από 112,6 το 2008 σε 71,1 το 2016.

Επιπλέον, σημειώθηκε δραστική μείωση των δανείων προς επιχειρήσεις και ιδιώτες λόγω της έλλειψης ρευστότητας των ελληνικών τραπεζών. Έτσι, πολλές επιχειρήσεις, αδυνατώντας να βρουν λύση, ωθήθηκαν σε κλείσιμο, πτώχευση και απολύσεις.

Οι περισσότερες από τις απολύσεις (70,7 %) σημειώθηκαν στην περιφέρεια της Αττικής, όπου το ποσοστό ανεργίας έφθασε το 22,9 % στα τέλη του 2016. Όσον αφορά τις άλλες δέκα περιφέρειες, το ποσοστό ανεργίας κυμαινόταν μεταξύ 19,5 % (περιφέρεια Αιγαίου) και 26,8 % (περιφέρειες Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας). Καθώς υπάρχει έλλειψη προσφοράς θέσεων εργασίας στις περιφέρειες σε σύγκριση με τον υψηλό αριθμό των ατόμων που ζητούν εργασία, οι απολύσεις στον κλάδο του λιανικού εμπορίου αναμένεται ότι θα επιβαρύνουν κι άλλο την ευάλωτη κατάσταση της απασχόλησης στις περιφέρειες αυτές.

Το μεγαλύτερο άνοιγμα των εμπορικών συναλλαγών με τον υπόλοιπο κόσμο οδηγεί σε συνολικά οφέλη για την ανάπτυξη και την απασχόληση, αλλά και σε απώλεια θέσεων εργασίας, ιδίως σε ευαίσθητους τομείς και μεταξύ εργαζομένων με χαμηλή ειδίκευση. Το ΕΤΠ συστάθηκε για να υποστηρίξει όσους προσαρμόζονται στις συνέπειες της παγκοσμιοποίησης. Από την έναρξη λειτουργίας του το 2007, το ΕΤΠ έχει λάβει 154 αιτήσεις. Περίπου 610 εκατ. ευρώ έχουν ζητηθεί για να βοηθηθούν περισσότεροι από 143.000 εργαζόμενοι και 3.069 νέοι που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΕΑΕΚ).

Το Ταμείο θα συνεχίσει το έργο του κατά την περίοδο 2014-2020 ως έκφραση της αλληλεγγύης της ΕΕ, με περαιτέρω βελτιώσεις στη λειτουργία του. Το πεδίο εφαρμογής του διευρύνθηκε ώστε να περιλαμβάνει εργαζομένους που απολύθηκαν λόγω της οικονομικής κρίσης, καθώς και εργαζομένους ορισμένου χρόνου, τους αυτοαπασχολούμενους και, κατά παρέκκλιση μέχρι τα τέλη του 2017, τους νέους που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΕΑΕΚ) και διαμένουν σε περιφέρειες επιλέξιμες στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων (ΠΑΝ), μέχρι έναν αριθμό ίσο προς εκείνο των υποστηριζόμενων απολυμένων εργαζομένων.

 

Πηγή: europa.eu

 

Δεν υπάρχουν σχόλια για το άρθρο "Πρόταση χορήγησης 2,9 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση"

    Αφήστε το σχόλιο σας


    *