Προκήρυξη θέσης εργασίας στην μόνιμη Ελληνική Αντιπρ. στο ΝΑΤΟ

Συντάκτης:
Εκτυπώστε το άρθρο

Η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στo NATO προκηρύσσει την πλήρωση μίας (1)  θέσης συμβασιούχου υπαλλήλου, πλήρους απασχόλησης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 2 ετών.

 

Οι ενδιαφερόμενοι/νες, θα πρέπει :

 

  • Να έχουν συμπληρώσει το 21ο και να μην έχουν υπερβεί το 60ο έτος της ηλικίας τους.

 

  • Να είναι μόνιμοι/ες κάτοικοι Βελγίου.

 

  • Να έχουν άριστη γνώση της Ελληνικής και της Γαλλικής, καθώς και πολύ καλή γνώση της Αγγλικής. Γνώση της Ολλανδικής γλώσσας θα συνεκτιμηθεί

 

  • Να είναι κάτοχοι Απολυτηρίου Λυκείου ή ισοδύναμου τίτλου ιδρύματος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής. Τυχόν πρόσθετες σπουδές θα    συνεκτιμηθούν

 

  • Να είναι κάτοχοι Διπλώματος Οδήγησης αυτοκινήτου. Τυχόν πρόσθετα προσόντα (επαγγελματικό δίπλωμα οδήγησης, γνώση χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών) θα συνεκτιμηθούν.

 

  • Να διαθέτουν σοβαρότητα, εχεμύθεια και ευχέρεια επικοινωνίας.

 

Τυχόν προϋπηρεσία σε συναφή θέση θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν. Οι άρρενες Έλληνες πολίτες θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.

 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται να αποστείλουν αίτηση, επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος (lettre de motivation), αντίγραφο διαβατηρίου ή ταυτότητας, καθώς και σύντομο βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο θα αναγράφονται τα ισχύοντα στοιχεία επικοινωνίας τους, μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου 2017 ταχυδρομικά στη διεύθυνση:

 

Délégation Permanente de la Grèce auprès de l’OTAN

Boulevard Léopold III, BOITE POSTALE 4080

1110, Bruxelles ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: ambassador.sec@grdel-nato.be

 

Οι υποψήφιοι/ες οι οποίοι/ες πληρούν τα τυπικά προσόντα θα κληθούν σε συνέντευξη, πριν από την οποία θα τους ζητηθεί να προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά.

 

*Επισυνάπτεται το έγγραφο της προκήρυξης.

Download Attachments

Δεν υπάρχουν σχόλια για το άρθρο "Προκήρυξη θέσης εργασίας στην μόνιμη Ελληνική Αντιπρ. στο ΝΑΤΟ"

    Αφήστε το σχόλιο σας


    *