Παντελής Γκάσιος , Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών υποθέσεων.

Συντάκτης:
Εκτυπώστε το άρθρο

Ο νέος προϊστάμενος του Γραφείου Ο.Ε.Υ. της  ελληνικής πρεσβείας στο Βέλγιο απαντάει στις ερωτήσεις μας.

Συνέντευξη: Γιάννης Δήμας
Φωτογραφία: Newsville.be

________________

Κε Γκάσιο, λίγους μήνες στις Βρυξέλλες μετά την άφιξη σας, πείτε μας τις εντυπώσεις σας από τις πρώτες σας επαφές με τον εμπορικό κόσμο του Βελγίου.
Οι πρώτες μου εντυπώσεις είναι εξαιρετικές, από τις συναντήσεις που έχω πραγματοποιήσει με εκπροσώπους επιχειρηματικών φορέων, επιχειρήσεων, τραπεζών, βιομηχανιών, αλλά και κρατικών φορέων που έχουν αντικείμενο την στήριξη της επιχειρηματικότητας, του εξωτερικού εμπορίου και των επενδύσεων. Αυτό που έμαθα από την έλευσή μου εδώ είναι ότι η βελγική οικονομία είναι απόλυτα εξωστρεφής, και αυτό αντανακλάται στη συμπεριφορά και τον τρόπο σκέψης τόσο του επιχειρηματικού κόσμου, όσο και του δημόσιου τομέα.
Μετά από τρεις μήνες παρουσίας μου εδώ, μπορώ να πω ότι έχω καλή και συστηματική επικοινωνία με τους μεγάλους επιχειρηματικούς φορείς, και εργαζόμαστε μαζί για να διοργανώσουμε, ελπίζω μέσα στους επόμενους μήνες, κάποιες επιχειρηματικές εκδηλώσεις προβολής της Ελλάδας και των ευκαιριών που υπάρχουν για διμερείς συνεργασίες.
Διμερείς οικονομικές σχέσεις Ελλάδας και Βελγίου. Ποια εικόνα παρουσιάζουν σήμερα οι εμπορικές σχέσεις των δύο χωρών μέσα από τα στοιχεία που διαθέτετε.
Οι εμπορικές συναλλαγές μεταξύ Ελλάδας και Βελγίου αναπτύσσονται ομαλά και σημειώνουν σταθερή αύξηση, με εξαίρεση την διετία 2008-2009, και λιγότερο το 2010, χρονιές κατά τις οποίες το διμερές εμπόριο φαίνεται ότι επλήγη από την διεθνή οικονομική κρίση. Οι ελληνικές εξαγωγές, μετά από μία απότομη και σημαντική αύξηση κατά τη διετία 2006-2007, μειώθηκαν αισθητά στην τριετία 2008-2010, χωρίς ωστόσο να χάσουν την δυναμική τους, καθώς αυξήθηκαν μάλιστα το 2010 έναντι του 2009 κατά 7,1%.  Ωστόσο, τόσο το επίπεδο όσο και η δομή των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων Ελλάδας-Βελγίου δεν ανταποκρίνονται στις υφιστάμενες δυνατότητες για μία περισσότερο δυναμική και ισόρροπη ανάπτυξη των διμερών συναλλαγών, κυρίως από ελληνικής πλευράς, και αύξηση της εκατέρωθεν  επενδυτικής δραστηριότητας. Στον τομέα των επενδύσεων εξάλλου, η δραστηριοποίηση των βελγικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα είναι εκτεταμένη, ενώ η ελληνική επενδυτική παρουσία στο Βέλγιο είναι αρκετά περιορισμένη.
Ο όγκος διμερούς εμπορίου, με βάση τα βελγικά στατιστικά στοιχεία, το 2010 πλησίασε τα 2 δις. €, εκ των οποίων 1,7 δις. € ήταν οι βελγικές εξαγωγές προς Ελλάδα, με τις ελληνικές εξαγωγές προς Βέλγιο να ανέρχονται σε 260 εκατ. €. Το εξάμηνο του 2011, οι ελληνικές εξαγωγές προς Βέλγιο ανήλθαν σε 109,1 εκατ. €, και οι βελγικές εξαγωγές στην Ελλάδα σε 468 εκατ. €. Βασικός μας στόχος είναι, ο αριθμητής στην αναλογία 1:8 ελληνικών εξαγωγών προς Βέλγιο προς ελληνικές εισαγωγές από Βέλγιο, να αυξηθεί ουσιαστικά υπέρ μας.
Εξωστρέφεια ελληνικής επιχειρηματικότητας. Σκέψεις και στόχοι του γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων.
Οι δύο χρονιές που μας πέρασαν υπήρξαν εξαιρετικά καλές για τις ελληνικές εξαγωγές συνολικά. Παρά τις δημοσιονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει στην παρούσα χρονική συγκυρία η ελληνική οικονομία, ο κλάδος των εξαγωγών επέδειξε μία αξιοσημείωτη μεγέθυνση, που στο τρέχον έτος πλησιάζει το 40%. Ταυτόχρονα, σε επίπεδο Συνδέσμων και Επιμελητηρίων έχει καταγραφεί και αριθμητική αύξηση των ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων. Η αύξηση αυτή των ελληνικών εξαγωγών αποδίδεται σίγουρα εν μέρει σε μακροοικονομικά αίτια, όπως η ανάκαμψη των οικονομιών των σημαντικότερων εμπορικών εταίρων της Ελλάδας, αλλά κυρίως στο «πείσμα» των Ελλήνων επιχειρηματιών, τη γνήσια ελληνική επιχειρηματικότητα, η οποία προφανώς έχει συνειδητοποιήσει ότι η εξωστρέφεια είναι ο μοναδικός δρόμος για την έξοδο από την κρίση, την οικονομική βιωσιμότητα και την ανάπτυξη.
Ο έντονος αυτός προσανατολισμός στην εξωστρέφεια και η ανάκαμψη των ελληνικών εξαγωγών, είναι αποτέλεσμα μίας συντονισμένης προσπάθειας που καταβάλλεται με συστηματικό τρόπο από τον επιχειρηματικό κόσμο της χώρας, τους επιχειρηματικούς φορείς, και τους κρατικούς φορείς που υποστηρίζουν την εξωστρέφεια, μεταξύ των οποίων πρωταρχικό ρόλο διαδραματίζει το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών.
Ιδιαίτερα υπό τις σημερινές συνθήκες, η εξωστρέφεια αποτελεί μονόδρομο επιβίωσης για τις ελληνικές επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους, γεγονός που επιβεβαιώνεται στο Γραφείο μας από τον μεγάλο αριθμό αιτημάτων που δέχεται καθημερινά από εξαγωγικές ή εν δυνάμει εξαγωγικές επιχειρήσεις. Το Γραφείο μας παρέχει πληροφόρηση για τη βελγική αγορά στους Έλληνες επιχειρηματίες και προσπαθεί να τους εντοπίσει αξιόπιστους Βέλγους συνεργάτες. Επιθυμία μου θα ήταν το ενδιαφέρον των Ελλήνων επιχειρηματιών να επεκταθεί και σε άλλους, πέραν των τροφίμων και ποτών, μη παραδοσιακούς τομείς συνεργασίας, υψηλής προστιθέμενης αξίας.
Κύρια επιχειρήματα για προώθηση ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών. Τομείς που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως αιχμή του δόρατος.
Το μερίδιο των ελληνικών εξαγωγών στις συνολικές εισαγωγές του Βελγίου διαμορφώνεται περί το 0,12%, η διατήρηση ωστόσο ή, ακόμη περισσότερο, η επέκταση του υφιστάμενου μεριδίου θα απαιτήσει μεγαλύτερη, περισσότερο συντονισμένη και στοχευμένη από πλευράς Ελλήνων εξαγωγέων προσπάθεια. Το γεγονός ότι το εμπόριο με τα κράτη μέλη της Ε.Ε. είναι απαλλαγμένο από εισαγωγικές διαδικασίες, δασμολογικά, μη δασμολογικά και άλλα τεχνικά εμπόδια, κάνει πολλούς να θεωρούν ότι το ενδοκοινοτικό εμπόριο κινείται περίπου αυτόματα. Τούτο σαφώς δεν αληθεύει, διότι οι αναπτυγμένες και οργανωμένες αγορές της Δ. Ευρώπης, μεταξύ των οποίων το Βέλγιο, απαιτούν συνεπή και συνεχή παρουσία, αφοσίωση στην επίτευξη της στοχευμένης προσπάθειας και αφιέρωση πόρων προκειμένου να τοποθετηθούν κατάλληλα τα εξαγόμενα προϊόντα ή υπηρεσίες. Η επίτευξη οικονομιών κλίμακας, η προσήλωση στην τήρηση διαδικασιών και προδιαγραφών και ο έντονος ανταγωνισμός είναι το τρίπτυχο που χαρακτηρίζει τις δυτικοευρωπαϊκές αγορές και βέβαια το Βέλγιο.
Από την μελέτη των τάσεων που εμφανίζουν οι ελληνικές εξαγωγές την τελευταία εξαετία, θεωρούμε κατ’ αρχάς ότι τα ελληνικά νωπά και μεταποιημένα αγροτικά προϊόντα, τα τρόφιμα και ποτά, έχουν ιδιαίτερη δυναμική και προοπτικές στην αγορά του Βελγίου, καθώς το βελγικό καταναλωτικό κοινό είναι αρκετά εξοικειωμένο με την εικόνα τους, τις γευστικές τους ιδιότητες και την ποιότητά τους, κυρίως εξαιτίας του ισχυρού βελγικού τουριστικού ρεύματος προς την χώρα μας, αλλά και της έντονης παρουσίας ελληνικού ομογενειακού στοιχείου στο Βέλγιο. Θα πρέπει να στοχεύσουμε σε αύξηση του μεριδίου μας σε προϊόντα συστατικά του καλαθιού μεσογειακής διατροφής, όπως των κρασιών, του ελαιολάδου και των ελιών, των τυριών και των βιολογικών προϊόντων. Ιδιαίτερα η αγορά των τελευταίων γνωρίζει, όπως και σε άλλες προηγμένες δυτικές αγορές, ραγδαία ανάπτυξη και παρουσιάζει σημαντικές ευκαιρίες για σοβαρούς παραγωγούς – εξαγωγείς πιστοποιημένων αγροτικών προϊόντων.
Σημαντικές για τις ελληνικές εξαγωγές, και με αξιόλογες προοπτικές στη βελγική αγορά είναι επίσης οι εξής κατηγορίες προϊόντων: τα προϊόντα καπνού (πρώτη κατηγορία στις εξαγωγές μας το 2010), οι πλαστικές ύλες και προϊόντα, τα ανόργανα χημικά (που γνωρίζουν σημαντικές αυξήσεις τα τελευταία χρόνια), τα φαρμακευτικά προϊόντα, τα προϊόντα αλουμινίου και χαλκού, τα ορυκτά πετρώματα, τα πλεκτά ενδύματα, ο ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, τα καλλυντικά, τα προϊόντα καθαρισμού.
Δυνατότητες και προοπτικές υπάρχουν για ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ ελληνικών εξαγωγικών ή άλλων εταιρειών (λ.χ. στους κλάδους ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καινοτομίας κ.α.) και αντίστοιχων βελγικών, οι οποίες διαθέτουν υψηλή τεχνογνωσία και διεθνή πείρα. Τέτοιες συνεργασίες μπορούν να  οδηγήσουν σε εκατέρωθεν επανεξαγωγές προϊόντων, υπηρεσιών και τεχνογνωσίας σε γεωγραφικές περιοχές και χώρες όπου η θέση εκάστης χώρας είναι δεσπόζουσα λόγω γεωγραφικών και πολιτιστικών γειτνιάσεων.
Έλληνες ομογενείς επιχειρηματίες 1ης και 2ης γενιάς και ομογενειακοί φορείς στο Βέλγιο. Γνωριμία και εντυπώσεις.
Οι εντυπώσεις μου είναι άριστες και άμεσες. Από την μέχρι τώρα εμπειρία μου κατά την επικοινωνία μαζί τους έχω αποκομίσει τη γνώμη ότι η ελληνική ομογενειακή επιχειρηματική κοινότητα, αλλά και γενικά η ελληνική ομογένεια του Βελγίου, απαρτίζεται από ανθρώπους οι οποίοι είναι μεν άριστα εντεταγμένοι στην οικονομία και την κοινωνία του Βελγίου –πολλοί μάλιστα από αυτούς διαπρέπουν- διατηρούν δε ισχυρούς και ζωντανούς δεσμούς  με την Ελλάδα και ανταποκρίνονται με απόλυτα θετικό τρόπο όποτε καλούνται να συνεισφέρουν στην κοινή μας προσπάθεια για στήριξη και προβολή της Ελλάδας στη φίλη χώρα του Βελγίου. Προσβλέπω στη συνέχιση της άψογης συνεργασίας μας προς ευόδωση του κοινού μας σκοπού.
Ποιες οι πιθανότητες συνεργασίας με το Ελληνοβελγικό Επιμελητήριο και το επιχειρηματικό δίκτυο Βουκεφάλας.
Με την έλευσή μου στις Βρυξέλλες, γνώρισα γρήγορα τους δύο μικτούς επιχειρηματικούς φορείς. Οφείλω να πω ότι αμφότεροι απαρτίζονται από αξιόλογους εδώ δραστηριοποιούμενους επιχειρηματίες, στελέχη επιχειρήσεων και Βέλγους επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Η συμμετοχή μου στις διάφορες, ικανές σε αριθμό δραστηριότητες και εκδηλώσεις που διοργανώνουν, μου έχει δώσει την εντύπωση ότι πρόκειται για εξαιρετικά δυναμικές επιχειρηματικές ενώσεις, και σκοπεύω να εργαστώ εντατικά μαζί τους για υλοποίηση δραστηριοτήτων τόνωσης των διμερών οικονομικών και εμπορικών σχέσεων και προβολής της Ελλάδας, προσέλκυσης βελγικών επενδύσεων και συνεργασίας σε διάφορους τομείς, όπως για παράδειγμα οι φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Προσέλκυση βελγικών επενδύσεων στην Ελλάδα. Υπάρχουν δυνατότητες σε περίοδο ελληνικής αλλά και ευρωπαϊκής οικονομικής κρίσης; 
Προσωπικά διαπιστώνω ότι υπάρχουν αξιόλογα μέλη της βελγικής επιχειρηματικής κοινότητας  τα οποία, παρά τη σημερινή δυσμενή -και για το Βέλγιο- οικονομική συγκυρία, φαίνονται κατ’ αρχήν ενδιαφερόμενα να επενδύσουν στην Ελλάδα, ιδιαίτερα σε  κλάδους όπου υπάρχουν σήμερα οι μεγαλύτερες δυνατότητες για πραγματοποίηση επενδύσεων στη χώρα μας: ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τουρισμός / διαχείριση ξενοδοχειακών μονάδων, υψηλή τεχνολογία και καινοτομία, βιομηχανία τροφίμων & ποτών, διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων, περιβαλλοντικές τεχνολογίες, καθώς επίσης και δυνητικό ενδιαφέρον για συμμετοχή στο υλοποιούμενο πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων και αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας. Το Γραφείο μας σκοπεύει στις αρχές του 2012 να συνδιοργανώσει με βελγικούς επιχειρηματικούς φορείς ημερίδα πληροφόρησης Βέλγων επιχειρηματιών σχετικά με το νέο θεσμικό πλαίσιο για επενδύσεις στην Ελλάδα και τις ευκαιρίες που υπάρχουν για τοποθέτηση βελγικών κεφαλαίων.

Σύντομο βιογραφικό:
*Ο Π. Γκάσιος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1968. Σπούδασε Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Πειραιά. Το 2002 έγινε κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος από το Πανεπιστήμιο Johns Hopkins της Βαλτιμόρης (MBA, International Business). Το 1996 αποφοίτησε από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και άρχισε να εργάζεται ως Εμπορικός Γραμματέας στο τότε Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Έχει υπηρετήσει σε τρία πόστα μέχρι σήμερα, με συνολική υπηρεσία στο εξωτερικό 11 χρόνια: στις ΗΠΑ, τη Σαουδική Αραβία και τη Ρουμανία, ενώ το Βέλγιο είναι το τέταρτο.

Δείτε ακόμα:
www.startupgreece.gr
investingreece.gr
www.hepo.gr
agora.mfa.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια για το άρθρο "Παντελής Γκάσιος , Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών υποθέσεων."

    Αφήστε το σχόλιο σας


    *