Πακέτο μέτρων στήριξης για τη βιομηχανία φιλοξενίας ύψους 835 εκατομμύρια ευρώ

Συντάκτης:
Εκτυπώστε το άρθρο

Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα αποδεσμεύσει συνολικά επιπλέον 835 εκατομμύρια ευρώ για την υποστήριξη του τομέα της φιλοξενίας με σκοπό να διευκολύνει τις επιχειρήσεις.

Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν:

1. Προσωρινή μείωση του ΦΠΑ. Οι προσωρινές μειώσεις αφορούν τον ΦΠΑ στα γεύματα που σερβίρονται, ο οποίος θα μειωθεί προσωρινά από 12% σε 6%. Επίσης θα μειωθεί ο ΦΠΑ για όλα τα ποτά από 21% σε 6%. Αυτή η προσωρινή μείωση του ΦΠΑ θα ισχύει έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2021.

2. Καταβολή του επιδόματος αδείας. Στο Βέλγιο οι εργαζόμενοι δεν λαμβάνουν την αμοιβή διακοπών τους απευθείας από τον εργοδότη, αλλά από Ταμείο στο οποίο συνεισφέρουν οι εργοδότες του κλάδου. Η κυβέρνηση αποφάσισε ότι το ετήσιο τέλος μέλους δεν θα καταβληθεί από τους εργοδότες του κλάδου της
φιλοξενίας το 2021 και θα καλυφθεί από την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση.

3. Μείωση εισφορών σε εργοδότες που επαναπροσλαμβάνουν. Μια κατ” αποκοπή μείωση εισφορών θα πραγματοποιηθεί το τρίτο τρίμηνο του 2021 για εργοδότες που προσλαμβάνουν προσωρινά άνεργους και / ή προσλαμβάνουν επιπλέον εργαζόμενους. Η μείωση θα ισχύει για έως 5 υπαλλήλους ανά επιχειρηματική μονάδα. Αυτό το μέτρο θα εφαρμοστεί σε όλους τους επιχειρηματικούς τομείς.

4. Υποστήριξη των ανέργων. Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση αποφάσισε επίσης να λάβει μια σειρά μέτρων υπέρ των Βέλγων που βρέθηκαν άνεργοι κατά τη διάρκεια της κρίσης του κορονοϊού. Πρώτον, η περίοδος αυτή δεν θα υπολογισθεί για την πρόσβαση σε παροχές ανεργίας. Δεύτερον, οι προσωρινά άνεργοι που έχουν αλλάξει δουλειά και έπρεπε να στραφούν σε εργασία με χαμηλότερες αποδοχές δεν θα τιμωρηθούν οικονομικά εάν χάσουν ή έχουν χάσει ξανά τη δουλειά. Το επίδομά τους θα υπολογιστεί με βάση τον προηγούμενο (υψηλότερο) μισθό τους. Τρίτον, το ασφάλιστρο προστασίας για τους μακροχρόνια έκτακτους άνεργους που προβλέπεται σε κλειστούς τομείς θα επεκταθεί στους υπαλλήλους του τομέα μη ιατρικής επαφής (συμπεριλαμβανομένων των κομμωτών). Αυτό το ασφάλιστρο προστασίας αφορά μισθωτό προσωπικό, ή αυτοαπασχολούμενους.

5. Ενθαρρύνει τις θέσεις εργασίας των μαθητών τους επόμενους μήνες. Οι ώρες εργασίας κατά το 3ο τρίμηνο του 2021 στους κλειστούς τομείς και οι οποίοι επιτρέπεται να ανοίξουν ξανά δεν θα υπολογίζονται κατ” εξαίρεση στην ετήσια ποσόστωσή του. Κανονικά, επιτρέπεται στους μαθητές να εργάζονται το πολύ 475 ώρες ετησίως. Αυτό το μέτρο θα βοηθήσει στην επανεκκίνηση των εν λόγω τομέων, προσφέροντάς τους ευελιξία και πρόσθετους πόρους.

 

Ενημέρωση: Γραφείο ΟΕΥ Βρυξελλών

Δεν υπάρχουν σχόλια για το άρθρο "Πακέτο μέτρων στήριξης για τη βιομηχανία φιλοξενίας ύψους 835 εκατομμύρια ευρώ"

    Αφήστε το σχόλιο σας


    *