Οι ευρωπαϊκές πόλεις έχουν λόγο στη χάραξη πολιτικής της ΕΕ

Συντάκτης:
Εκτυπώστε το άρθρο

Στόχος της συνόδου είναι να εγκρίνει το «Σύμφωνο του Άμστερνταμ», το οποίο θεσπίζει το αστικό θεματολόγιο της ΕΕ και καθορίζει τις βασικές του αρχές. Στο επίκεντρο του αστικού θεματολογίου της ΕΕ θα είναι η ανάπτυξη 12 συμπράξεων για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων αστικών προκλήσεων όπως είναι η κοινωνική ένταξη των μεταναστών, η ποιότητα του αέρα στις αστικές περιοχές, η φτώχεια στις πόλεις ή το ζήτημα της οικονομικά προσιτής στέγασης. Οι συμπράξεις αυτές θα επιτρέψουν στις πόλεις, τα κράτη μέλη, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τους ενδιαφερόμενους φορείς, όπως είναι οι ΜΚΟ και οι επιχειρηματικοί εταίροι, να συνεργαστούν σε ισότιμη βάση προς την εξεύρεση κοινών τρόπων για τη βελτίωση των αστικών περιοχών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

 

Μια από τις συμπράξεις, στην οποία συμμετέχουν τόσο η Αθήνα ως αστική περιοχή όσο και η Ελλάδα ως κράτος μέλος αφορά στην Ένταξη των μεταναστών και των προσφύγων. Σκοπός είναι η ενσωμάτωση των εισερχόμενων μεταναστών και προσφύγων και η παροχή ενός πλαισίου για την ένταξή τους. Το πλαίσιο αυτό θα καλύπτει τη στέγαση, την ενσωμάτωση, την παροχή δημόσιων υπηρεσιών, την κοινωνική ένταξη, την εκπαίδευση καθώς και μέτρα για την αγορά εργασίας.

Περισσότερες πληροφορίες για την σύμπραξη αυτή, μπορείτε να δείτε εδώ.

Σχετική συνέντευξη Τύπου θα πραγματοποιηθεί στο Άμστερνταμ στις 15:50 με τη συμμετοχή του Ολλανδού Υπουργού Εσωτερικών Ronald Plasterk, του Προέδρου της Επιτροπής Περιφερειών Marku Markkula, και της Ευρωπαίας Επιτρόπου για την Περιφερειακή Πολιτική Corinna Creţu.

 

Πηγή: europa.eu

Δεν υπάρχουν σχόλια για το άρθρο "Οι ευρωπαϊκές πόλεις έχουν λόγο στη χάραξη πολιτικής της ΕΕ"

    Αφήστε το σχόλιο σας


    *