Ο Οδικός Χάρτης Δράσεων της Επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς

Συντάκτης:
Εκτυπώστε το άρθρο

Όπως σημειώνει η Επιτροπή Ελληνισμού της Διασποράς:

 

ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ TOY ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ

Μετά από διεξοδική συζήτηση στη διάρκεια των δύο πρώτων συνεδριάσεων της επιτροπής μας στις 3 και 19 Νοεμβρίου τρέχοντος έτους, καταλήξαμε Ομόφωνα και Ομόθυμα στους παρακάτω στόχους, που αποτελούν την πυξίδα και τον πλοηγό δράσης – πρωτοβουλιών της Επιτροπής μας. Ακολουθούν οι Θεματικές Υποεπιτροπές επεξεργασίας, εισήγησης και υλοποίησης των παρακάτω στόχων, με τη συμμετοχή όλων των συναδέλφων μελών της Επιτροπής μας.

 

ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ, ΤΑ ΔΕΚΑΕΠΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΑΣ

1. Συγκρότηση Εθνικής Στρατηγικής για τον Απόδημο Ελληνισμό σε πνεύμα συναντίληψης, συνεννόησης και συναίνεσης, στη βάση των δημοκρατικών αρχών, του ουμανισμού και του πολυπολιτισμού.

2. Απογραφή-αποτύπωση (ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία) του ομογενειακού ελληνισμού με πρωτοβουλία του Υπουργείου Εξωτερικών, των προξενικών αρχών ανά χώρα και τη συνεργασία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

3. Η ενίσχυση των υπαρχόντων θεσμών και δεσμών Αποδήμων-Εθνικού Κέντρου και η ανάδειξη νέων στη βάση των αμοιβαίων συμφερόντων. Η ενίσχυση της δυνατότητας να μεγιστοποιούν τη χρησιμότητα και την επιρροή τους στη χώρα όπου ζουν, με αμοιβαία επωφελείς πρωτοβουλίες, δράσεις και παρεμβάσεις τους. Πα.Δ.Ε.Ε. – Σ.Α.Ε. – Δίκτυα πολιτικών, επιστημόνων, καλλιτεχνών, επιχειρηματιών.

4. Διατήρηση και ενίσχυση της ελληνικής πολιτιστικής ταυτότητας στις χώρες υποδοχής, με την ταυτόχρονη δυναμική ένταξη των αποδήμων στα δρώμενα της «νέας πατρίδας» – διαπολιτισμική παιδεία.

5. ΠΑΙΔΕΙΑ ΟΜΟΓΕΝΩΝ – ενίσχυση και προώθηση ελληνικής γλώσσας – πολιτισμού. Αξιοποίηση τόσο των τμημάτων των Πανεπιστημίων, όσο και του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας Θεσσαλονίκης στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.

6. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ στον τομέα της Οικονομίας με στόχο την προσέλκυση μικρών και μεγάλων επενδύσεων από Ομογενείς στην Ελλάδα (από την κατασκευή εξοχικής κατοικίας μέχρι την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας μέσω επενδυτικών project από το ΤΑΙΠΕΔ) – Φορολογικά Κίνητρα Επανεγκατάστασης.

7. Διαφάνεια, έλεγχος και απόλυτα κοστολογημένες πρωτοβουλίες (σχέση κόστους – οφέλους) της Επιτροπής, για να αποφευχθούν νοσηρά φαινόμενα του παρελθόντος.

8. Αντιμετώπιση φαινομένων γραφειοκρατίας και κακοδιοίκησης, μέσα από τη λειτουργία Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών Ομογενών (ΚΕΠΟ), για την αντιμετώπιση της ταλαιπωρίας και της καταδυνάστευσης των Ομογενών (από την έκδοση διαβατηρίων και διπλωμάτων οδήγησης μέχρι την υλοποίηση πρωτοποριακών επενδύσεων).

9. Θεσμοθέτηση Διυπουργικού Οργάνου για τη συνολικοποίηση της ασκούμενης κυβερνητικής πολιτικής και την αποφυγή αποσπασματικών και μη συναρθρωμένων μέτρων πολιτικής (για παράδειγμα το μοντέλο της Κυπριακής Δημοκρατίας που όρισε Επίτροπο Aπoδήμων, ως Συντονιστή όλων των Κυβερνητικών Δράσεων για τους Απόδημους).

10. Ενίσχυση της δορυφορικής ERTSAT, της Φωνής της Ελλάδας και της ΕΡΤ3, με στόχο την αμφίδρομη ενημέρωση και πληροφόρηση Αποδήμων – Εθνικού Κέντρου, καθώς και την αξιοποίηση των Ομογενειακών Μέσων – Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης.

11. Άμεση μέριμνα για το ΝΕΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ ΡΕΥΜΑ νέων επιστημόνων, που μεταναστεύουν, εξαιτίας των μνημονιακών πολιτικών. Η Πατρίδα ηττήθηκε αφού δεν κατάφερε να τους κρατήσει στους κόλπους της και να τους προσφέρει εργασία. Δεν πρέπει να χάσουμε και τη δεύτερη μάχη, δηλαδή να διατηρήσουμε ζωντανή τη σχέση της πατρίδας μαζί τους όπου και αν βρίσκονται (π.χ. οι ανάγκες ελληνικής παιδείας των παιδιών τους).

12. Η ΨΗΦΟΣ ΤΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ. Θέμα που χρήζει ειδικής συνεδρίασης μετά από σχετική επεξεργασία. Ποιοι, πού, πώς ψηφίζουν – Συμμετοχή Αποδήμων στο Εθνικό Κοινοβούλιο. Προαπαιτούμενη διαδικασία αποτελεί η επιστημονικά και τεχνικά άρτια διαδικασία της απογραφής των ομογενών.

13. Συνταξιοδοτικό Παλιννοστούντων Ομογενών – διακρατικές συμφωνίες.

14. Ανοιχτή Γραμμή τόσο με τον οργανωμένο ομογενειακό Ελληνισμό, όσο και με τα οριζόντια Δίκτυα των Ελλήνων στο εξωτερικό: Δίκτυα επιχειρηματιών, καθηγητών πανεπιστημίου, καλλιτεχνών, επιστημόνων, δημοσιογράφων, που διακρίνονται και διαπρέπουν στον τομέα τους, στις χώρες υποδοχής.

15. Ενίσχυση – Υποστήριξη – Διασύνδεση με τις οργανώσεις των απανταχού Φιλελλήνων.

16. Ο διακριτός ρόλος της Εκκλησίας στη διατήρηση και την προοπτική του απανταχού Ελληνισμού.

17. Σκοπιμότητα, όροι και προϋποθέσεις, επαναλειτουργίας του Σ.Α.Ε.

 

Επισυνάπτεται σε μορφή pdf ολόκληρη η έκθεση της Επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς.

Download Attachments

Δεν υπάρχουν σχόλια για το άρθρο "Ο Οδικός Χάρτης Δράσεων της Επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς"

    Αφήστε το σχόλιο σας


    *