Ο Μητροπολίτης Βελγίου στον Άγιο Μάρκο Πατησίων και χειροτονία Διακόνου

Συντάκτης:
Εκτυπώστε το άρθρο

Στον Ιερό Ναό του Αγίου Μάρκου του Ευγενικού Κάτω Πατησίων βρέθηκε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βελγίου και Έξαρχος Κάτω Χωρών και Λουξεμβούργου κ. Αθηναγόρας, την Κυριακή 5 Ιουλίου 2020, όπου τέλεσε την Θεία Λειτουργία και χειροτονία Διακόνου.

Συμπροσευχόμενος στο Άγιο Βήμα παρίστατο ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μεξικού κ. Αθηναγόρας, ο οποίος βρισκόμενος στην Αθήνα πληροφορήθηκε την παρουσία του Μητροπολίτου Βελγίου στον εν λόγω Ναό και θέλησε να παρευρεθεί και να συναντηθεί μαζί του.

athinagoras agios markos

Ο χειροτονούμενος διάκονος Κωνσταντίνος Δέδες είναι έγγαμος, έλκει την καταγωγή του από την Χαλκίδα, έχει σπουδές στην βυζαντινή μουσική, με την οποία ασχολούνταν μέχρι πρότινος, είναι φοιτητής Θεολογίας στο Πανεπιστήμιο των Αθηνών, και πρόσφατα εκδήλωσε την θέλησή του να διακονήσει στην Ιερά Μητρόπολη Βελγίου, για την οποία αποτελεί έναν φερέλπιδα νέο, ο οποίος θα ενισχύσει το έμψυχο δυναμικό της. Η χειροτονία του π. Κωνσταντίνου τελέστηκε στον Ναό του Αγίου Μάρκου εξαιτίας του ότι ο ίδιος υπηρετούσε μέχρι τώρα ως Πρωτοψάλτης αυτού.

Ο π. Κωνσταντίνος στην προσφώνησή του αναφέρθηκε στην σπουδαιότητα του μυστηρίου της ιερωσύνης, στην Πανσθενουργό χάρη του Παναγίου Πνεύματος που κινεί τα πάντα στην ζωή της Εκκλησίας και ευχαρίστησε θερμά πρόσωπα του οικογενειακού του περιβάλλοντος και κυρίως ανθρώπους που τον στήριξαν στην μέχρι τώρα πορεία του.

Στην αντιφώνησή του ο Μητροπολίτης Βελγίου αναφέρθηκε στην ευαγγελική περικοπή της ημέρας και στην συνέχεια εξέφρασε λόγους ενίσχυσης προς τον χειροτονούμενο για το νέο αυτό και μεγάλο βήμα της ζωής του.

athinagoras agios markos

«Ἡ παροῦσα στιγµὴ εἶναι πραγµατικὰ σηµαντικὸς σταθµὸς στὴ ζωή σου. Εἶναι µεγάλης σηµασίας καὶ µπορεῖ νὰ σοῦ προκαλέσῃ φόβο. Σὲ λίγο θὰ εἰσέλθης στὰ Ἅγια τῶν Ἁγίων. Τὸ βουνὸ ποὺ ὑψώνεται µπροστά σου εἶναι ψηλό: εἶναι ἡ ἱερωσύνη. Θὰ ἀνέβης µέχρι τοὺς οὐρανούς. Ἀπὸ τώρα καὶ στὸ ἑξῆς, δὲν θὰ ὁµιλεῖς µόνον µὲ τοὺς ἀνθρώπους, ἀλλὰ καὶ µὲ τοὺς ἀγγέλους…Μία µεγάλη εὐθύνη σύντοµα θὰ βαρύνῃ τοὺς ὥµους σου. Εἶναι εἰδικὴ ἀποστολή, πολὺ ἀγαπητὴ στὸν Θεό. Γι´αὐτὸ θὰ τὴν ἀναλάβῃς µὲ φόβο Θεοῦ. Σὲ ἀκούω νὰ ἐπαναλαµβάνῃς τὰ λόγια τοῦ Μωϋσῆ, ποὺ ἔλεγε: «Κύριε, οὐχ ἱκανός εἰµι πρὸ τῆς χθές, οὐδὲ πρὸ τῆς τρίτης ἡµέρας, οὐδὲ ἀφ´ οὗ ἤρξω λαλεῖν τῷ θεράποντί σου· ἰσχνόφωνος καὶ βραδύγλωσσος ἐγὼ εἰµί» (Ἔξ. 4, 10). Καὶ ἀκούω τὴν φωνὴ τοῦ Κυρίου ποὺ τοῦ εἶπε: «Καὶ νῦν πορεύου, καὶ ἐγὼ ἀνοίξω τὸ στόµα σου, καὶ συµβιβάσω σε, ὅ µέλλεις λαλῆσαι» (Ἔξ. 4, 12). Ἀκόµη ἀκούω τὸν Κύριο νὰ λέῃ, ὅπως τὸ εἶπε ὁ Παῦλος: «Μὴ φοβοῦ, ἀλλὰ λάλει καὶ µὴ σιωπήσῃς, διότι ἐγώ εἰµι µετὰ σοῦ, καὶ οὐδεὶς ἐπιθήσεταί σοι τοῦ κακῶσαί σε, διότι λαὸς ἐστί µοι πολὺς ἐν τῇ πόλει ταύτῃ» (Πραξ. 18, 9-10). Μὴ φοβᾶσαι πλέον, γιατὶ ὁ Κύριος εἶναι µαζί σου. Εἶναι καὶ θὰ εἶναι, γιατὶ Τὸν ἀγαπᾶς µὲ ὅλη σου τὴν καρδιὰ καὶ µὲ ὅλο σου τὴν ψυχή. Εἶναι µεγάλη ἡ χαρά µου ποὺ µποροῦµε σήµερα νὰ τελοῦµε τὴν εἰς διάκονο χειροτονία σου, σ´αὐτὴ τὴν ὡραία ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ, στὴν ὁποία ψάλλεις ἐδῶ καὶ µερικὰ χρόνια. Σὲ συνοδεύουν ἡ ἀγαπητή σου σύζυγος Δέσποινα, οἱ γονεῖς σου καὶ ἄλλα µέλη τῆς ἀγαπητῆς σου οἰκογενείας, ἀλλὰ ἐπίσης καὶ φίλοι σου. Θέλω νὰ συγχαρῶ ἰδιαιτέρως τὴν Δέσποινα ποὺ συµµετέχει στὴν χαρά σου καὶ στὴν χαρὰ ὁλόκληρης τῆς Ἐκκλησίας. Σύντοµα ὡς διάκονος θὰ ὑπηρετῇς στὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Βελγίου καὶ Ἐξαρχία Κάτω Χωρῶν καὶ Λουξεµβούργου, γιὰ τὸ καλὸ ὅλων τῶν ὀρθοδόξων χριστιανῶν ποὺ διαβιοῦν ἐκεῖ. Δὲν εἶναι ἡ εὐκολώτερη ἀποστολή, ἀλλὰ ἡ πιὸ ὅµορφη! Θὰ ὑπηρετῇς πάντοτε µὲ µεγάλη εὐγνωµοσύνη πρὸς τὸ Οἰκουµενικό µας Πατριαρχεῖο, ποὺ σὲ δέχεται στὶς τάξεις του καὶ ἐπαγρυπνεῖ γιὰ τὸ καλὸ τῆς ἑνότητας τῆς Ὀρθοδοξίας παντοῦ στὸν κόσµο. Ἔφθασε ἡ ὥρα τῆς ἐκπληρώσεως τῆς ἱερῆς ἐπιθυµίας σου. Οἱ πόρτες τοῦ ἱεροῦ θυσιαστηρίου εἶναι ἀνοικτές. Πλησίασε στὴν χορεία τῶν διακόνων, τῆς ὁποίας ἐπικεφαλῆς εἶναι ἡ ἐξαιρετικὴ µορφὴ τοῦ Πρωτοµάρτυρα Στεφάνου, σὰν ἐπίγειος ἄγγελος καὶ οὐράνιος ἄνθρωπος.» ανέφερε μεταξύ άλλων ο Σεβασμιώτατος.

Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας ο Μητροπολίτης Βελγίου ευχαρίστησε τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο για την παραχώρηση της κανονικής άδειας να τελέσει τα μυστήρια της Θείας ευχαριστίας και της χειροτονίας στα όρια της Αρχιεπισκοπής, τους ιερείς του Ναού για την φιλοξενία, τους συγγενείς του νέου διακόνου και τον κόσμο που συμμετείχε στην μεγάλη για την Ιερά Μητρόπολη Βελγίου χαρά.

 

Ενημέρωση: Ι.Μ. Βελγίου
Φωτογραφίες: @Dimitris Manolaros

Δεν υπάρχουν σχόλια για το άρθρο "Ο Μητροπολίτης Βελγίου στον Άγιο Μάρκο Πατησίων και χειροτονία Διακόνου"

    Αφήστε το σχόλιο σας


    *