Μαρία Σπυράκη: «Τεχνική βοήθεια για την απορρόφηση πόρων από Περιφέρειες και δήμους προωθεί το Ευρωκοινοβούλιο»

Συντάκτης:
Εκτυπώστε το άρθρο

Οι Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές χρειάζονται τεχνική βοήθεια για να αυξήσουν τη χρήση  των κοινοτικών πόρων και παρά το γεγονός ότι υπάρχουν διαθέσιμα κονδύλια για αυτό το σκοπό, το αποτέλεσμα είναι πενιχρό. Το Ευρωκοινοβούλιο με έκθεση με θέμα: «Οι μελλοντικές προοπτικές της τεχνικής βοήθειας στην πολιτική συνοχής», προωθεί τεχνική βοήθεια που θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι τοπικές και περιφερειακές αρχές με τη μέγιστη διαφάνεια.

Εισηγήτρια της Έκθεσης,  που υπερψηφίστηκε από την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, από την πλευρά  του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος ήταν η Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και του Ε.Λ.Κ. κυρία Μαρία Σπυράκη.

 

Το ποσό για την τεχνική βοήθεια την περίοδο 2014 – 2020 ανέρχεται συνολικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε 13,4 δις. ευρώ, ωστόσο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαπιστώνει ότι υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στον συντονισμό και τη διαφάνεια και πως συχνά η τεχνική βοήθεια δεν φτάνει στις τοπικές Αρχές που την έχουν ιδιαίτερη ανάγκη για να αυξήσουν την αποτελεσματικότητά τους στην χρήση των κοινοτικών κονδυλίων.

 

Η Έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπογραμμίζει τη σημασία της τεχνικής βοήθειας στον τομέα των χρηματοδοτικών εργαλείων λόγω της σύνθετης φύσης τους, στοιχείο που έχει εξαιρετική σημασία για την Ελλάδα εξαιτίας της κρίσης ρευστότητας που αντιμετωπίζει.

 

Με τις τροπολογίες της κυρίας Σπυράκη που ενσωματώθηκαν στην Έκθεση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 

 • ζητά από τα Κράτη – μέλη να δίνουν αποτελεσματικότερη πρόσβαση στην τεχνική βοήθεια στις τοπικές και περιφερειακές αρχές που συνήθως έχουν χαμηλή διοικητική δυνατότητα,

 

 • χαιρετίζει τις τεχνικές βελτιώσεις του Ευρωπαϊκού Κέντρου Συμβούλων Επενδύσεων (EFSI advisory Hub) για τον συνδυασμό των πόρων από τα διαρθρωτικά ταμεία με το σχέδιο Γιούνκερ, ώστε οι κοινοτικοί πόροι να λειτουργούν συμπληρωματικά με περισσότερη αποτελεσματικότητα,

 

 • επισημαίνει την ανάγκη, με βάση την Έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, για μεγαλύτερη προσοχή στα αποτελέσματα που είναι απαραίτητα ώστε η τεχνική βοήθεια να συμβάλει στην αποδοτικότητα των διαρθρωτικών αλλαγών στην Ελλάδα.

 

Το κείμενο των τροπολογιών και των συμβιβασμών στους οποίους ενσωματώθηκαν έχει ως εξής:

 

COMPROMISE 2

 

 1. Notes the work of the Task Force for Greece and the Support Group for Cyprus on the implementation of the ESI Funds in those two countries, and in particular on absorption rates, while bearing in mind that this is only one of the indicators for a positive assessment of cohesion policy; however notes that according to the European Court of Auditors’ special report entitled “More attention to results needed to improve the delivery of technical assistance to Greece”, there have been mixed results in achieving effective and sustainable reform; therefore, calls on the Commission to report on results achieved by the Structural Reform Support Service’s  operations in Greece; stresses the need to continue and improve the work the Task Force for Better Implementation based on the experiences of the 2007-2013 programming period, to support other Member States which are experiencing difficulties in implementing cohesion policy;

 

COMPROMISE 4

 

 1. Highlights the importance of technical assistance in the domain of financial instruments, the use of which is exponentially increasing while they are rather complex by their nature; welcomes, in this respect, the partnership between the Commission and the European Investment Bank on the establishment of the fi-compass platform; calls on the Commission to better streamline the Technical assistance in order to cover areas where managing authorities and beneficiaries encounter most challenges; welcomes the technical enhancements of the European Investment Advisory Hub for the combination of ESIF with the EFSI; stresses, however, that a sign of greater capacity and simplification in this specific area should ultimately be a decrease in need for technical assistance in the domain of financial instruments ; stresses, furthermore, the need for complementarity with technical assistance measures carried out downstream at national and regional level;

 

COMPROMISE 7

 

 1. Is concerned that in certain Member States technical assistance does not sufficiently and effectively reach the local and regional authorities, which usually have the lowest administrative capacity; highlights that it is crucial to establish sound and transparent communication channels between the different levels of governance in order to successfully implement the ESI Funds and reach cohesion policy goals, while restoring trust in the effective functioning of the EU and its policies; considers that all partners in cohesion policy play an important role to this end and proposes to the Commission to directly engage in the empowerment of partners in the next financial programming period; calls on the Member States to significantly step up their efforts to simplify the implementation of cohesion policy regulations, including in particular the technical assistance provisions; welcomes, therefore, the example of a multi-layered system of implementing Cohesion Policy in Poland (3 pillars of technical assistance) which enables more result-oriented, coordinated strategic and transparent approach and generates greater added value; asks for a stricter control on the results of the activities of private firms providing technical assistance to the public administrations, in order to prevent potential conflicts of interests;

 

COMPROMISE 11

 

 1. Stresses that technical assistance in the future should  be increasingly focused on the beneficiary/project level, to reduce excessive procedural complications, regardless of whether it relates to the public, private or to the civil society sector; in order to ensure the supply of innovative and well-designed projects fitting in with already existing strategies and avoiding one-size-fits-all approach; calls on the Member States to develop mechanisms to involve ESI Funds beneficiaries in the implementation and monitoring of technical assistance; recommends to the Member States to establish a network of info-points to enable potential beneficiaries to learn about available sources of funding, operational programmes and open calls, as well as to learn how to fill in application forms and implement projects;

16a(new). Points out that technical assistance must be seen as a simple, flexible instrument that can be adjusted to suit changing circumstances; takes the view that technical assistance must contribute to the sustainability of projects, i.e. the amount of time they last, focusing on key areas of cohesion policy and favouring long-term outcomes, for example projects that create lasting employment; in that regard,  highlights, that technical assistance may be used for testing innovative solutions-pilot projects; 

 

AMENDMENT 87 

 

 1. Calls for better reporting by Member States in the post-2020 programming period of the types of actions financed by technical assistance, as well as the results achieved; stresses that greater transparency is needed in order to increase the visibility of technical assistance and track how and where it is spent; with the aim of achieving better accountability, including a clear audit path; considers that regularly updated and publicly available databases of actions planned and undertaken by the Member States should be considered in this respect, drawing on the experience of the Commission’s Open Data Portal for the ESI Funds; 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια για το άρθρο "Μαρία Σπυράκη: «Τεχνική βοήθεια για την απορρόφηση πόρων από Περιφέρειες και δήμους προωθεί το Ευρωκοινοβούλιο»"

  Αφήστε το σχόλιο σας


  *