Ε. Κουντουρά: εκδήλωση στο Ευρωκοινοβούλιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη της κρουαζιέρας

Συντάκτης:
Εκτυπώστε το άρθρο

H Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία Έλενα Κουντουρά συνδιοργάνωσε ειδική εκδήλωση-ημερίδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη της κρουαζιέρας, σε συνεργασία με την CLIA, τον παγκόσμιο φορέα εκπροσώπησης του κλάδου των εταιρειών κρουαζιέρας.

Η εκδήλωση είχε ως στόχο την ανταλλαγή απόψεων για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμών, των εθνικών κυβερνήσεων, των τοπικών αρχών και κοινωνιών με τις εταιρείες κρουαζιέρας ώστε να αναληφθούν πιο ενεργές πολιτικές και δράσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη των προορισμών κρουαζιέρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

CLIA2

Στην εκδήλωση με επίκεντρο τον τουρισμό κρουαζιέρας, ως βιώσιμο, προσβάσιμο και συμπεριληπτικό “Sustainable, Accessible, Inclusive Cruise Tourism- Supporting Local Communities and Destinations” συζητήθηκαν οι προοπτικές στενότερης συνεργασίας και ουσιαστικού διαλόγου για να υποστηριχθούν οι προορισμοί κρουαζιέρας στην ΕΕ, έχοντας ως προτεραιότητα προστασία του περιβάλλοντος καθώς και τη διασφάλιση όρων κοινωνικής και οικονομικής προόδου στις τοπικές κοινωνίες.

Η Έλενα Κουντουρά άνοιξε τις εργασίες της ημερίδας και αναφέρθηκε στο έργο και τις παρεμβάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού με όρους βιωσιμότητας, για την υιοθέτηση του αναγκαίου πλαισίου επίτευξης των περιβαλλοντικών στόχων και για την στήριξη των νησιωτικών και παράκτιων προορισμών κρουαζιέρας. Με βάση την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, την πολιτική της ΕΕ για την γαλάζια οικονομία και την Ευρωπαϊκή Ατζέντα 2030 για το βιώσιμο τουρισμό, τόνισε την ανάγκη ολιστικής προσέγγισης για ένα ολοκληρωμένο μοντέλο ανάπτυξης των προορισμών.

Εκτός από την Έλενα Κουντουρά, ως συντονίστρια της LEFT στην Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού TRAN, την εκδήλωση συνδιοργάνωσαν ο πρόεδρος της Επιτροπής ITRE Cristian-Silviu Buşoi, ο συντονιστής της ομάδας S&D Group στην Επιτροπή TRAN Petar Vitanov και η Josianne Cutajar, μέλος και των δύο επιτροπών TRAN και ITRE.

Συμμετείχαν η Γενική Διευθύντρια της CLIA στην Ευρώπη, Marie-Caroline Laurent και εκπρόσωποι εταιρειών κρουαζιέρας.


 

Από Δ.Τ. 

Δεν υπάρχουν σχόλια για το άρθρο "Ε. Κουντουρά: εκδήλωση στο Ευρωκοινοβούλιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη της κρουαζιέρας"

    Αφήστε το σχόλιο σας


    *