Κάτω από τη βάση της ΕΕ η Ελλάδα στην καινοτομία

Συντάκτης:
Εκτυπώστε το άρθρο

Σύμφωνα με τα κύρια πορίσματα, η καινοτομία της ΕΕ πλησιάζει αυτή της Ιαπωνίας και των ΗΠΑ, η Σουηδία κατέχει για ακόμη μια φορά ηγετική θέση όσον αφορά στην καινοτομία ενώ η Λετονία έχει καταστεί η ταχύτερα αναπτυσσόμενη καινοτόμος χώρα.

Η Ελλάδα κατατάσσεται στην κατηγορία των «μέτρια καινοτόμων» χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με ποσοστό κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Όπως επισημαίνει η έκθεση, οι εθνικές επιδόσεις σε θέματα καινοτομίας για την περίοδο 2008-2015 κατατάσσουν τη χώρα μας στην 22η θέση μεταξύ των 28 κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η κα Elżbieta Bieńkowska, Eπίτροπος αρμόδια για την εσωτερική αγορά, τη βιομηχανία, την επιχειρηματικότητα και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δήλωσε: «Θέλω η Ευρώπη να είναι ένας χώρος όπου οι καινοτόμες ΜΜΕ και οι νεοφυείς επιχειρήσεις μπορούν να ενισχυθούν και να αναβαθμιστούν στο πλαίσιο της ενιαίας αγοράς. Αυτό απαιτεί συντονισμένες προσπάθειες. Σε επίπεδο EE, είναι απαραίτητο να απλοποιηθεί η νομοθεσία για τον ΦΠΑ, να προσαρμοστούν οι κανόνες περί αφερεγγυότητας, να καταστεί πιο εύκολη η πρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούν τις κανονιστικές απαιτήσεις καθώς και να διαμορφωθεί ένα σαφέστερο και φιλικότερο προς τις ΜΜΕ πλαίσιο διανοητικής ιδιοκτησίας. Επίσης πρέπει να συνεχίσουμε την προσαρμογή της ενιαίας αγοράς, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι καινοτόμες υπηρεσίες όπως η συνεργατική οικονομία θα βρουν τη θέση τους στην αγορά».

Ο κ. Carlos Moedas, Eπίτροπος αρμόδιος για την έρευνα, την επιστήμη και την καινοτομία, δήλωσε: «Οι χώρες και περιφέρειες που πρωτοστατούν, στηρίζουν την καινοτομία σε ένα ευρύ φάσμα πολιτικών από τις επενδύσεις μέχρι την εκπαίδευση, από τις ευέλικτες συνθήκες εργασίας μέχρι την εξασφάλιση δημόσιων διοικήσεων που εκτιμούν την αξία της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας. Η Επιτροπή, από την πλευρά της, επίσης καταβάλλει προσπάθειες προώθησης της καινοτομίας σε όλους τους τομείς πολιτικής. Πέραν τούτου, βελτιώνουμε την πρόσβαση στην ιδιωτική χρηματοδότηση μέσω του επενδυτικού σχεδίου για την Ευρώπη των 315 δισεκατομμυρίων ευρώ και την Ένωση Κεφαλαιαγορών, καθώς και μέσω της δημιουργίας ενός νέου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας».

Η κα Corina Crețu, Επίτροπος αρμόδια για την περιφερειακή πολιτική, δήλωσε: «Οι στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευσης θα βοηθήσουν τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες να αντλήσουν οφέλη από τα ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήματα στον τομέα της έρευνας και καινοτομίας καθώς και να εξεύρουν ευκαιρίες συνεργασίας μεταξύ του επιχειρηματικού και του ακαδημαϊκού τομέα. Ως εκ τούτου, αποτελούν πυξίδα για καινοτόμες, μακροπρόθεσμες επενδύσεις που υποστηρίζονται από τα ΕΔΕΤ και, όταν είναι δυνατόν, από άλλες πηγές χρηματοδότησης της ΕΕ. Αυτό συμβάλλει σημαντικά στη μετάβαση της Ευρώπης προς μια οικονομία που θα βασίζεται στη γνώση».

P032136000602-567799

Τα κύρια συμπεράσματα από τις τρεις εκθέσεις που δημοσιεύονται σήμερα είναι τα εξής:

– Η Σουηδία βρίσκεται για μία ακόμη φορά στην πρώτη θέση όσον αφορά την καινοτομία στην ΕΕ, ακολουθούμενη από τη Δανία, τη Φινλανδία, τη Γερμανία και τις Κάτω Χώρες.

– Σε επιλεγμένους τομείς καινοτομίας, την πρωτιά στην ΕΕ κατέχουν: η Σουηδία ως προς τους ανθρώπινους πόρους και την ποιότητα της ακαδημαϊκής έρευνας, η Φινλανδία ως προς τους γενικούς χρηματοδοτικούς όρους, η Γερμανία ως προς τις ιδιωτικές επενδύσεις στον τομέα της καινοτομίας, το Βέλγιο ως προς τα δίκτυα και τη συνεργασία στον τομέα της καινοτομίας, και η Ιρλανδία ως προς την καινοτομία στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

– Οι ταχύτερα αναπτυσσόμενες χώρες όσον αφορά την καινοτομία είναι η Μάλτα, η Λετονία, η Λιθουανία, οι Κάτω Χώρες και το Ηνωμένο Βασίλειο.

– Επιπλέον, και στις μετρίως καινοτομικές χώρες υπάρχουν περιφερειακοί κόμβοι καινοτομίας: οι περιοχές Piemonte και Friuli-Venezia Giulia στην Ιταλία, η Χώρα των Βάσκων στην Ισπανία και η περιφέρεια Bratislavský kraj στη Σλοβακία.

Γενικά, ο πρωταρχικός παράγοντας για την απόκτηση πρωταγωνιστικού ρόλου στον τομέα της καινοτομίας είναι η θέσπιση ενός ισορροπημένου συστήματος καινοτομίας, το οποίο συνδυάζει κατάλληλο επίπεδο δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων, αποτελεσματικές συμπράξεις καινοτομίας μεταξύ εταιρειών και με την ακαδημαϊκή κοινότητα, καθώς και ισχυρές βάσεις σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση και άριστες επιδόσεις στην έρευνα. Ο οικονομικός αντίκτυπος της καινοτομίας πρέπει να εκδηλώνεται μέσα από τις πωλήσεις και τις εξαγωγές καινοτόμων προϊόντων, καθώς και στον τομέα της απασχόλησης.

Η εξειδίκευση σε βασικές τεχνολογίες γενικής εφαρμογής (ΒΤΓΕ) αυξάνει τις επιδόσεις ως προς την καινοτομία σε περιφερειακό επίπεδο, ιδίως όσον αφορά τα προηγμένα υλικά, τη βιομηχανική βιοτεχνολογία, τη φωτονική και τις προηγμένες τεχνολογίες μεταποίησης.

Κατά την επόμενη διετία αναμένεται βελτίωση των επιδόσεων της ΕΕ ως προς την καινοτομία. Οι περισσότερες επιχειρήσεις σχεδιάζουν να διατηρήσουν ή να αυξήσουν το επίπεδο των επενδύσεων στην καινοτομία κατά το επόμενο έτος. Μεγαλύτερες πιθανότητες να αυξήσουν τις επενδύσεις τους στην καινοτομία κατά το επόμενο έτος έχουν οι επιχειρήσεις στη Ρουμανία, τη Μάλτα και την Ιρλανδία.

 

Πηγή: euractiv.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια για το άρθρο "Κάτω από τη βάση της ΕΕ η Ελλάδα στην καινοτομία"

    Αφήστε το σχόλιο σας


    *