Η Κομισιόν ξεκινά έρευνα για φορολογικά πλεονεκτήματα σε Βέλγιο και Ολλανδία

Συντάκτης:
Εκτυπώστε το άρθρο

Η Κομισιόν ανακοίνωσε σήμερα ότι επεκτείνει το πεδίο μιας συνεχιζόμενης εμπεριστατωμένης έρευνας σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση της Inter IKEA στις Κάτω Χώρες, η οποία ξεκίνησε αρχικά στις 18 Δεκεμβρίου 2017. Η τρέχουσα έρευνα αφορά δύο φορολογικές αποφάσεις υπέρ της θυγατρικής της Inter Ikea στην Ολλανδία που εκδόθηκαν το 2006 και το 2011.

Σε σχέση με τη φορολογική απόφαση του 2011, η Κομισιόν το 2017 κατέληξε προσωρινά στο συμπέρασμα ότι η τιμή μεταβίβασης των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας του ΙΚΕΑ (IP) ενδέχεται να είναι πολύ υψηλή, επιτρέποντας στην Inter IKEA Systems να πληρώνει λιγότερο φόρο και παρέχοντας άδικο πλεονέκτημα έναντι άλλων εταιρειών, κατά παράβαση των κανόνων της ΕΕ περί κρατικών ενισχύσεων.

Μετά την έναρξη της εμπεριστατωμένης έρευνας, ορισμένα από τα γεγονότα και τις παραδοχές στις οποίες βασίζεται η φορολογική απόφαση του 2011 έχουν αλλάξει.

Με τη σημερινή απόφαση, η Κομισιόν επεκτείνει το πεδίο της έρευνάς της στις ετήσιες φορολογικές εκτιμήσεις προκειμένου να εξετάσει εάν η έκπτωση της απόσβεσης των δικαιωμάτων IP IKEA παρείχε πλεονέκτημα στην Inter IKEA Systems, κατά παράβαση των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις.

Επιπλέον η Κομισιόν ξεκίνησε μια εις βάθος έρευνα για να αξιολογήσει εάν ένα βελγικό καθεστώς ενισχύσεων για τη στήριξη της παραγωγής βιντεοπαιχνιδιών είναι σύμφωνο με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, το οποίο είχε κρίνει ως φορολογικό καταφύγιο για τη στήριξη της παραγωγής ταινιών το 2014.

Σύμφωνα με το υφιστάμενο καθεστώς, οι επιχειρήσεις που φορολογούνται στο Βέλγιο και επενδύουν στην παραγωγή ταινιών δικαιούνται φορολογικού πλεονεκτήματος, υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Το Βέλγιο αποφάσισε να επεκτείνει την υποστήριξη που παρέχεται βάσει του υφιστάμενου καθεστώτος χρηματοδότησης της παραγωγής ταινιών ώστε να εφαρμοστεί και στη χρηματοδότηση της παραγωγής βιντεοπαιχνιδιών. Επεκτείνοντας το καθεστώς, το Βέλγιο σκοπεύει να εφαρμόσει τους ίδιους όρους στην παραγωγή βιντεοπαιχνιδιών, συμπεριλαμβανομένων των όρων εδαφικών δαπανών. Ωστόσο, η επιβολή όρων εδαφικών δαπανών επιτρέπεται κατ `εξαίρεση βάσει της ανακοίνωσης της Κομισιόν σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για ταινίες και άλλα οπτικοακουστικά έργα λόγω των ιδιαιτεροτήτων της παραγωγής ταινιών. Επιπλέον, η ανακοίνωση αναγνωρίζει την ανάγκη διατήρησης μιας κρίσιμης μάζας υποδομής για την παραγωγή ταινιών σε κάθε κράτος μέλος. Αυτή η εξαίρεση πρέπει να ερμηνεύεται στενά. Σε αυτό το στάδιο, η Κομισιόν έχει αμφιβολίες ότι η εφαρμογή μιας τέτοιας εξαίρεσης μπορεί να δικαιολογηθεί όσον αφορά τα βιντεοπαιχνίδια. Η έναρξη μιας εμπεριστατωμένης έρευνας δίνει στο Βέλγιο και τα ενδιαφερόμενα τρίτα μέρη την ευκαιρία να υποβάλουν σχόλια. Δεν προδικάζει το αποτέλεσμα της έρευνας

Σημειώνεται τέλος ότι η Κομισιόν άρχισε πρόσφατα να συντονίζει την σάρωση διαδικτυακών πλατφορμών και διαφημίσεων για να ελέγξει ότι οι καταναλωτές στην ΕΕ δεν υπόκεινται σε περιεχόμενο που προωθεί ψευδείς ισχυρισμούς ή προϊόντα απάτης. Οι έλεγχοι αυτοί διενεργούνται από το δίκτυο συνεργασίας για την προστασία των καταναλωτών (CPCNetwork) των εθνικών αρχών. Αυτή την εβδομάδα συνέχισε επίσης τις ανταλλαγές πληροφοριών με τις κύριες διαδικτυακές πλατφόρμες (Allegro, Amazon, AliExpress, Microsoft / Bing, CDiscount, Ebay, Facebook, Google, Rakuten, Wish και Yahoo / Verizon media). Οι πλατφόρμες απάντησαν με ισχυρή δέσμευση για την προστασία των καταναλωτών και επιβεβαίωσαν τις συνεχείς προσπάθειές τους να καταργήσουν προληπτικά τις παραπλανητικές διαφημίσεις, συμπεριλαμβανομένων θαυματουργών συμπληρωμάτων διατροφής που διαφημίζονται παράνομα με αξιώσεις που σχετίζονται με τον COVID19. Για παράδειγμα, η Aliexpress κατάργησε πάνω από 250.000 ύποπτες καταχωρίσεις μόνο τον Μάρτιο και το eBay αποκλείει ή αφαίρεσε περισσότερες από 15 εκατομμύρια καταχωρίσεις. Η Κομισιόν ήρθε επίσης σε επαφή με αρκετές εμπορικές ενώσεις που εκπροσωπούν βασικούς οργανισμούς ηλεκτρονικού εμπορίου και διαδικτυακής διαφήμισης για να εγγυηθούν συντονισμένες και αποτελεσματικές δράσεις.

 

Πηγή: dialogos.com

Δεν υπάρχουν σχόλια για το άρθρο "Η Κομισιόν ξεκινά έρευνα για φορολογικά πλεονεκτήματα σε Βέλγιο και Ολλανδία"

    Αφήστε το σχόλιο σας


    *