Η Κεντρική Τράπεζα του Βελγίου περιορίζει τα δάνεια για επενδύσεις σε κατοικίες

Συντάκτης:
Εκτυπώστε το άρθρο

O αριθμός συναλλαγών στην αγορά ακινήτων σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία από τις καταγεγραμμένες συμβολαιογραφικές πράξεις εμφανίζουν ένα νέο υψηλό όλων των εποχών από τη δημιουργία του. Τα χαμηλά επιτόκια εξακολουθούν να τονώνουν τη ζήτηση σύμφωνα με την Κεντρική Τράπεζα του Βελγίου και ακόμη και ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), κάλεσε τις βελγικές τράπεζες να είναι προσεκτικές.

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος, η Κεντρική Τράπεζα του Βελγίου για πρώτη φορά, θέτει όρια για τις χορηγήσεις στεγαστικών δανείων. Οι μελλοντικοί ιδιοκτήτες κατοικιών θα μπορούν να δανειστούν έως το 90% της τιμής αγοράς του ακινήτου όταν πρόκειται για πρώτη κατοικία, ενώ οι επενδυτές θα μπορούν να δανειστούν έως 80% της αξίας του ακινήτου. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας του Βελγίου (NBB), το μερίδιο των ενυπόθηκων δανείων, των οποίων το ποσοστό – το ποσό του δανείου – αντιπροσώπευε πάνω από το 80% της τιμής αγοράς των ακινήτων αυξήθηκε από 41% σε 53%. Πρόκειται κυρίως για δάνεια με μερίδιο 90% έως 100%, ενώ το ποσοστό δανειοδότησης άνω του 100% της αξίας του ακινήτου παραμένει περιορισμένο. Η απόφαση αυτή θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2020. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τα κατώτατα όρια που έχει καθορίσει η Κεντρική Τράπεζα του Βελγίου, η τράπεζα θα πρέπει να είναι σε θέση να υποβάλει αιτιολογημένη έκθεση στην Κεντρική Τράπεζα.

Η Κεντρική Τράπεζα του Βελγίου δέχεται κριτική ότι αυτή η πρωτοβουλία οδηγεί στην αποτροπή αγοράς πρώτης κατοικίας από νεαρά νοικοκυριά που δεν έχουν τα αναγκαία ίδια κεφάλαια, ενώ η Τράπεζα επισημαίνει ότι αφήνει σχετικά μεγαλύτερο περιθώριο ελιγμών στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για αυτή την κατηγορία δανειοληπτών. Μεταξύ του 2014 και του 2018, το μερίδιο των νέων δανείων που συνδέονται με υψηλό μηνιαίο χρέος σε σχέση με το διαθέσιμο εισόδημα αυξήθηκε. Στο 20% των νέων δανείων, ο δανειολήπτης πρέπει να δαπανήσει περισσότερο από το ήμισυ του διαθέσιμου εισοδήματός του για την αποπληρωμή των δανείων του. Βέβαια οι αθετήσεις υποχρεώσεων σε σχέση με τα στεγαστικά δάνεια στο Βέλγιο ανέρχονται σε λιγότερο από το 1% όλων των τραπεζικών υποθηκών.

Η Κεντρική Τράπεζα έχει ήδη προβεί σε ενέργειες για την ενίσχυση της κεφαλαιοποίησης των τραπεζών. Το 2013, επέβαλε αυξήσεις κεφαλαίου και αύξησε την ελάχιστη κεφαλαιακή απαίτηση για τις τράπεζες κατά πέντε μονάδες βάσης. Επίσης το 2018 η Κεντρική Τράπεζα του Βελγίου αύξησε τις κεφαλαιακές απαιτήσεις σε 18% και ο υπολογισμός του συντελεστή κινδύνου βελτιώθηκε.

 

Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Βρυξελλών

1 Σχόλιο για το άρθρο "Η Κεντρική Τράπεζα του Βελγίου περιορίζει τα δάνεια για επενδύσεις σε κατοικίες"

Αφήστε το σχόλιο σας


*