Η κατάσταση των Βελγικών λιμένων μετά την πανδημία

Συντάκτης:
Εκτυπώστε το άρθρο

Το 2020, τα λιμάνια του Βελγίου είχαν κύκλο εργασιών 31,8 δισεκατομμύρια ευρώ σε άμεση και έμμεση προστιθέμενη αξία (7% του βελγικού ΑΕΠ) και απασχόλησαν 254.611 ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης (ΙΠΑ) είτε άμεσα είτε έμμεσα (5,9% της βελγικής εγχώριας απασχόλησης,  συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολούμενων). Παρά το ξέσπασμα του COVID-19, η απασχόληση στα βελγικά λιμάνια παρέμεινε αρκετά σταθερή το 2020. Οι απώλειες θέσεων εργασίας στον πληθυσμό του λιμανιού ήταν ιδιαίτερα ορατές στο μη ναυτικό σύμπλεγμα επειδή οι θαλάσσιες δραστηριότητες θεωρήθηκαν απαραίτητες και επέτρεψαν να λειτουργούν συνεχώς. Η άμεση προστιθέμενη αξία στα βελγικά λιμάνια μειώθηκε κατά 1,2% το 2020 έναντι πτώσης 4% για το σύνολο της βελγικής οικονομίας. Η πτώση ήταν ιδιαίτερα ορατή στο μη ναυτιλιακό cluster, πιο συγκεκριμένα σε εκείνους τους κλάδους που επλήγησαν από το προσωρινό επιβεβλημένο κλείσιμο επιχειρήσεων ή επηρεάστηκαν από συστολές της ζήτησης και διαταραχές της εφοδιαστικής αλυσίδας. Το 2020, οι άμεσες επενδύσεις από όλα τα βελγικά λιμάνια συνολικά αυξήθηκαν κατά 5,1% στα 5,1 δισεκατομμύρια ευρώ, χάρη στα υψηλότερα ποσά που επενδύθηκαν στη χημική βιομηχανία και στον τομέα της διακίνησης φορτίου.

Σχετικά υψηλός βαθμός επενδύσεων γνωστοποιείται επίσης για τον ενεργειακό και τους βιομηχανικούς κλάδους, των οποίων η επιχειρησιακή δραστηριότητα βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε υψηλές τεχνολογικές γνώσεις και των οποίων η δραστηριότητα υπόκειται ουσιαστικά σε μελλοντικές εξελίξεις. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, ο συνολικός κύκλος εργασιών μειώθηκε. Η μείωση του κόστους στον ίδιο βαθμό με τη μείωση των πωλήσεων ήταν δύσκολη, δεδομένης της παρουσίας σταθερών δαπανών, επομένως το επίπεδο κερδοφορίας μειώθηκε. Ωστόσο η στήριξη μισθών και φορολογικών πληρωμών επέτρεψε στις εταιρείες να διατηρήσουν ή και να ενισχύσουν ελαφρώς τη θέση ρευστότητάς τους, ενώ διατηρήθηκε και η φερεγγυότητά τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια για το άρθρο "Η κατάσταση των Βελγικών λιμένων μετά την πανδημία"

    Αφήστε το σχόλιο σας


    *