Φορολογική μεταρρύθμιση στο Βέλγιο

Συντάκτης:
Εκτυπώστε το άρθρο

Σύμφωνα με εξαγγελίες της βελγικής κυβέρνησης, ο γενικός συντελεστής φορολογίας κερδών των επιχειρήσεων θα μειώνεται σταδιακά έως το 2020 και από το 33,9% που ισχύει σήμερα θα διαμορφωθει στο 25%. Το 2018 & 19 θα ισχύσει συντελεστής 29% αλλά το 2020, o γενικός συντελεστής φορολόγησης των επιχειρήσεων θα μειωθεί τελικά στο 25%.  Έως το 2020, θα έχει επίσης καταργηθεί πλήρως η εισφορά από κέρδη των επιχειρήσεων (0,99%) η οποία είχε θεσπιστεί το 2008 ως μέτρο αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης.

 

Η φορολογική μεταρρύθμιση επίσης προβλέπει μία σειρά επιπλέον μειώσεων και  κινήτρων τα οποία απευθύνονται στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Οι εταιρείες με λιγότερους από 50 εργαζόμενους οι οποίες ήδη επωφελούνται από μειωμένο συντελεστή (φορολογία 25% για κέρδη έως 25.000 ευρώ) το 2018 θα δουν το συντελεστή να μειώνεται στο 20,4% και το υπολογιζόμενο όριο να αυξάνεται για κέρδη έως 100.000 ευρώ.

 

Παράλληλα θα καταργηθούν διάφορα μέτρα υπολογισμού έκπτωσης φόρου συμπεριλαμβανομένων των θεωρητικών τόκων και άλλων φορολογικών πλεονεκτημάτων, τα οποία μέχρι σήμερα εκμεταλλεύονταν κυρίως οι μεγαλύτερες σε μέγεθος εταιρείες. Καταργούνται επίσης και άλλες διευκολύνσεις όπως η δυνατότητα μεταφοράς δαπανών σε επόμενα έτη και η αφαίρεση τους από τα φορολογούμενα κέρδη ενώ περιορίζονται οι εκπιπτόμενες δαπάνες όπως για παράδειγμα αυτές που αφορούν σε leasing οχημάτων.

 

Αναμένεται επίσης η εφαρμογή του “Anti-Tax Avoidance Directive” στις χώρες του ΟΟΣΑ αν και δεν έχει επαρκώς επεξηγηθεί ο τρόπος εναρμόνησης της οδηγίας στις φορολογικές μεταρυθμίσεις που έχουν εξαγγελθεί. H εν λόγω οδηγία πραγματεύεται  την αποτροπή των εταιρειών από την μεταφορά των κερδών τους από χώρα σε χώρα με σκοπό τη μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης.

 

Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη της PWC με τίτλο “Paying Taxes” η οποία έγινε με τη συνεργασία της Παγκόσμιας Τράπεζας και η οποία αναλύει τη συνολική φορολογική επιβάρυνση σε 190 χώρες, το Βέλγιο κατατάσσεται σαν μία από τις υψηλότερα φορολογούμενες χώρες παγκοσμίως με μέση φορολογική επιβάρυνση της τάξης του 57,1%. Η μέση συνολική φορολογική επιβάρυνση παγκοσμίως ανέρχεται σε 40,5% ενώ για τις χώρες της ΕΕ και EFTA στο 39,6%. Με την προγραμματιζόμενη μείωση στην φορολογία των επιχειρήσεων, το ποσοστό αναμένεται να μειωθεί σε 55,1%, ένα ποσοστό το οποίο παραμένει συγκριτικά υψηλό.

 

Σύμφωνα με αρκετούς αναλυτές, η φορολογική μεταρρύθμιση θα αποδειχθεί ιδιαίτερα δαπανηρή ωστόσο αυτή κρίνεται αναγκαία για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των βελγικών επιχειρήσεων. Το ίδιο άλλωστε εκτιμά και η βελγική κυβέρνηση με τον  υπουργό Οικονομικών Johan Van Overtveldt να δηλώνει ότι διαθέτει έναν μακρύ κατάλογο προτάσεων για τη χρηματοδότηση της μεταρρύθμισης του εταιρικού φόρου.  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επίσης εκφράσει αμφιβολίες ως προς την δυνατότητα κάλυψης των περιορισμένων, από τις φορολογικές ρυθμίσεις, εσόδων.

 

Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια για το άρθρο "Φορολογική μεταρρύθμιση στο Βέλγιο"

    Αφήστε το σχόλιο σας


    *