Φορολογικές και άλλες αλλαγές το 2020 για τις βελγικές επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά

Συντάκτης:
Εκτυπώστε το άρθρο

Το νέο έτος φέρνει μια σειρά αλλαγών που ανάλογα με την περίπτωση επηρεάζουν τον προϋπολογισμό επιχειρήσεων και νοικοκυριών.
Οι σημαντικότερες από αυτές αφορούν:

Πλήρης εφαρμογή του νέου νόμου για την σύσταση εταιρειών στο Βέλγιο. H νέα νομοθεσία για την ίδρυση και λειτουργία εταιρειών στο Βέλγιο, ψηφίστηκε τον Μάρτιο του 2019 και τέθηκε σε ισχύ από την 1η Μαΐου 2019. Οι νέες εταιρείες που ιδρύονται στο εξής πρέπει να εναρμονίζονται με την νέα νομοθεσία. Από την 1η Ιανουαρίου 2020 έως 1η Ιανουαρίου 2024 οι 905.000 εμπορικές εταιρείες και οι 230.000 μη κερδοσκοπικές οντότητες που λειτουργούν ήδη στο Βέλγιο, θα πρέπει να τροποποιήσουν την νομική τους μορφή και το καταστατικό τους, εναρμονιζόμενοι με την νέα νομοθεσία. Ο νέος νόμος αντικαθιστά παλαιότερη νομοθεσία όπου ένα μέρος της έχει την προέλευσή του σε νομοθεσία του 1873, ενώ έχει στόχο να την απλοποιήσει και να την επικαιροποιήσει. Επίσης στόχος είναι να διευκολύνει και να προσελκύσει ξένους επενδυτές, δημιουργώντας ένα ελαστικό και σύγχρονο πλαίσιο, ώστε να ανταγωνιστεί την Ολλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο που αποτελούν πόλο έλξης ίδρυσης νέων εταιρειών, λόγω της απλότητας και ευελιξίας της νομοθεσίας. Ο νέος νόμος μειώνει δραστικά τις διαθέσιμες νομικές μορφές εταιρειών από δεκαεπτά σε τέσσερεις. Καταργεί το ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο (18.500) στην Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Société de Responsabilité Limitée-SRL), ενώ στην Ανώνυμη Εταιρεία (Société Anonym- SA) το ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο παραμένει 61.500 ευρώ. Στην Société Anonym (SA) μπορεί πλέον να υπάρχει ένας μέτοχος και ένας διαχειριστής. Εισάγεται η διεθνής εταιρεία που μπορεί να έχει έδρα στο Βέλγιο έστω και αν οι δραστηριότητες της βρίσκονται εκτός της χώρας. Η αρχή «μία μετοχή – μία ψήφος» πλέον μπορεί να μην ισχύει, μπορούν να έχουν διαφορετική βαρύτητα (να δοθούν πολλαπλά δικαιώματα) σε διαφορετικές κατηγορίες μετοχών. Στον νέο κώδικα ορίζεται σαφώς η ευθύνη των διαχειριστών και συνδέεται με το μέγεθος της εταιρείας. Οι μη κερδοσκοπικές μορφές εταιρειών που προηγουμένως ονομάζονταν είτε Association sans but Lucratif (ASBL) είτε Fondations θα πρέπει να επιλέξουν μία από τις 4 μορφές εταιρειών, αλλά για να διατηρήσουν τον μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα τους, θα πρέπει από το καταστατικό τους να απαγορεύεται η διανομή κερδών.

Η Κεντρική Τράπεζα του Βελγίου περιορίζει τα δάνεια για αγορά και επενδύσεις σε κατοικίες. O αριθμός συναλλαγών στην αγορά ακινήτων το 2019 εμφανίζει ένα νέο υψηλό όλων των εποχών. Τα χαμηλά επιτόκια εξακολουθούν να τονώνουν τη ζήτηση σύμφωνα με την Κεντρική Τράπεζα του Βελγίου και ακόμη και ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), κάλεσε τις βελγικές τράπεζες να είναι προσεκτικοί. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος, η Κεντρική Τράπεζα του Βελγίου για πρώτη φορά, θέτει όρια για τις χορηγήσεις στεγαστικών δανείων. Οι μελλοντικοί ιδιοκτήτες κατοικιών από 1.1.2020 θα μπορούν να δανειστούν έως το 90% της τιμής αγοράς του ακινήτου όταν πρόκειται για πρώτη κατοικία, ενώ οι επενδυτές θα μπορούν να δανειστούν έως 80% της αξίας του ακινήτου. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας του Βελγίου (NBB), το μερίδιο των ενυπόθηκων δανείων, των οποίων το ποσοστό – το ποσό του δανείου – αντιπροσώπευε πάνω από το 80% της τιμής αγοράς των ακινήτων αυξήθηκε από 41% σε 53%. Πρόκειται κυρίως για δάνεια με μερίδιο 90% έως 100%, ενώ το ποσοστό δανειοδότησης άνω του 100% της αξίας του ακινήτου παραμένει περιορισμένο. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τα κατώτατα όρια που έχει καθορίσει η Κεντρική Τράπεζα του Βελγίου, η τράπεζα θα πρέπει να είναι σε θέση να υποβάλει αιτιολογημένη έκθεση στην Κεντρική Τράπεζα.

Οι τραπεζικές χρεώσεις σε συγκεκριμένες συναλλαγές αυξάνονται.  Αυτές οι αυξήσεις αφορούν κυρίως τις Axa Banque, Belfius, Beobank, BNP Paribas Fortis, bpost Banque, Crelan, Deutsche Bank και ING αφορούν το κόστος διενέργειας συναλλαγών στα καταστήματα και την αποστολή λογαριασμών σε χαρτί.

Καθολική αύξηση των μισθών των εργαζομένων κατά 0,8%.

Επέκταση της μειωμένης φορολογίας στην υπερωριακή απασχόληση. Ο αριθμός των ωρών υπερωριών κατά έτος που επωφελούνται από το φορολογικό πλεονέκτημα, δηλαδή την μειωμένη φορολογία, θα αυξηθεί από 130 ώρες το έτος σε 180 ώρες το 2020 σε όλους τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας.

Μια υψηλότερη απαλλαγή για τα μερίσματα από κινητές αξίες. Το 2020, το ανώτατο ποσό των μερισμάτων που απαλλάσσονται από την φορολογία καθορίστηκε στα 800 ευρώ από 640 ευρώ το 2019.

Οι νέοι επιχειρηματίες θα πιστώνονται σε μηνιαία βάση την επιστροφή του ΦΠΑ. Οι νέες επιχειρήσεις που λειτουργούν λιγότερο από 24 μήνες θα πιστώνονται το ΦΠΑ σε μηνιαία βάση εφόσον έχουν πίστωση ΦΠΑ ύψους τουλάχιστον 245 ευρώ. Η διευκόλυνση αυτή είναι στα πλαίσια ενίσχυσης της ρευστότητας των νέων επιχειρήσεων.

Πολύ μικρή πτώση του λογαριασμού του φυσικού αερίου. Η μείωση αυτή – περίπου 5% – οφείλεται στη μείωση των τιμών μεταφοράς φυσικού αερίου.

Ειδικότερα για την περιφέρεια των Βρυξελλών απαγορεύονται από 1.1.2020 οχήματα diesel EURO 3 στην πόλη των Βρυξελλών, μειώνεται η επιδότηση για την εγκατάσταση οικιακών φωτοβολταϊκών, επίσης μικρή αύξηση της τιμής του νερού και τέλος αυξάνεται το τέλος για την μεταφορά του φυσικού αερίου στους οικιακούς χρήστες.

 

Ενημέρωση: Γραφείο ΟΕΥ Βρυξελλών

Δεν υπάρχουν σχόλια για το άρθρο "Φορολογικές και άλλες αλλαγές το 2020 για τις βελγικές επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά"

    Αφήστε το σχόλιο σας


    *