Ευρωπαϊκή κάρτα αναπηρίας: ενίσχυση του δικαιώματος στην ελεύθερη κυκλοφορία

Συντάκτης:
Εκτυπώστε το άρθρο

Η προτεινόμενη οδηγία αφορά τη δημιουργία μιας πανευρωπαϊκής κάρτα αναπηρίας και αναβαθμίζει την ευρωπαϊκή κάρτα στάθμευσης για τα άτομα με αναπηρία, ώστε να διασφαλίζεται ότι, όταν ταξιδεύουν για σύντομο χρονικό διάστημα, έχουν πρόσβαση στις ίδιες ειδικές συνθήκες με τα άτομα με αναπηρία που διαμένουν στο συγκεκριμένο κράτος μέλος, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης στη στάθμευση. Τα άτομα με αναπηρία αντιμετωπίζουν συχνά δυσκολίες όταν ταξιδεύουν ή επισκέπτονται άλλο κράτος μέλος, καθώς η αναπηρία τους δεν αναγνωρίζεται ομοιόμορφα σε ολόκληρη την ΕΕ.

Και οι δύο κάρτες θα αφορούν πολίτες της ΕΕ των οποίων η κατάσταση και τα δικαιώματα αναπηρίας αναγνωρίζονται από το κράτος μέλος στο οποίο διαμένουν, στα μέλη της οικογένειάς τους και σε όσους τους συνοδεύουν ή τους βοηθούν. Για να εξασφαλιστεί η κάλυψη των υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν στην ΕΕ, η Επιτροπή υπέβαλε συμπληρωματική πρόταση.

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ενέκρινε ομόφωνα τη θέση της επί της νομοθετικής πρότασης με 39 ψήφους υπέρ, καμία ψήφο κατά και καμία αποχή.

Δωρεάν έκδοση της κάρτας, κανόνες για τη μορφή της και σχετικές προθεσμίες

Οι ευρωβουλευτές προτείνουν η κάρτα αναπηρίας να εκδίδεται ή να ανανεώνεται εντός 60 ημερών από τη στιγμή που κάποιος την αιτείται και η κάρτα στάθμευσης εντός 30 ημερών. Θέλουν να εισάγουν επίσης τη δυνατότητα αίτησης ψηφιακής έκδοσης της κάρτας στάθμευσης, η οποία θα είναι έτοιμη σε 15 ημέρες. Και οι δύο κάρτες θα πρέπει να είναι διαθέσιμες σε φυσική και ψηφιακή μορφή και δωρεάν, σύμφωνα με τους ευρωβουλευτές. Θέλουν επίσης οι κανόνες και οι όροι που θα ισχύουν για την κάρτα να είναι διαθέσιμοι σε προσβάσιμες μορφές, συμπεριλαμβανομένων των εθνικών και διεθνών νοηματικών γλωσσών και σε γραφή Braille, αλλά και να είναι γραμμένοι σε ευνόητη γλώσσα.

Αναγνώριση της αναπηρίας για εργασία, σπουδές και Erasmus+

Για να διασφαλιστεί η πρόσβαση σε παροχές και κοινωνική βοήθεια για όσους εργάζονται ή σπουδάζουν σε άλλο κράτος μέλος, οι ευρωβουλευτές τροποποίησαν την πρόταση για την προσωρινή προστασία των κατόχων της ευρωπαϊκής κάρτας αναπηρίας που μετακινούνται σε άλλο κράτος μέλος για εργασία ή σπουδές, μέχρι να αναγνωριστεί επίσημα το καθεστώς τους, συμπεριλαμβανομένων όσων ταξιδεύουν για ένα πρόγραμμα κινητικότητας της ΕΕ, όπως το Erasmus+.

Πρόσβαση σε πληροφορίες

Οι ευρωβουλευτές καλούν τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να ενισχύσουν την ευαισθητοποίηση σχετικά με την ευρωπαϊκή κάρτα αναπηρίας και την ευρωπαϊκή κάρτα στάθμευσης για άτομα με αναπηρία, μεταξύ άλλων με τη δημιουργία ενός ιστότοπου με πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο απόκτησης, χρήσης και ανανέωσης των καρτών σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ και στην εθνική και διεθνή νοηματική γλώσσα.

Δηλώσεις

Η εισηγήτρια Lucia Ďuriš Nicholsonová (Renew, Σλοβακία) δήλωσε: «Με την έγκριση αυτού της σημαντικότατης νομοθεσίας, τα άτομα με αναπηρία βρίσκονται ένα βήμα πιο κοντά στην ελεύθερη κυκλοφορία εντός της ΕΕ. Βρισκόμαστε σε καλό δρόμο για την ολοκλήρωση της νομοθετικής διαδικασίας σε λίγους μήνες, γεγονός που δείχνει τη βούλησή μας να υλοποιήσουμε τα μέτρα για τα άτομα με αναπηρία που περίμεναν πολλά χρόνια για τους κανόνες αυτούς. Η οδηγία εγκρίθηκε από όλα τα πολιτικά κόμματα και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να κινηθούμε γρήγορα στις επερχόμενες διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο, ώστε οι άνθρωποι να επωφεληθούν από τις κάρτες το συντομότερο δυνατό».

Επόμενα βήματα

Μόλις το σχέδιο θέσης εγκριθεί από την ολομέλεια του Κοινοβουλίου (σύνοδος Ιανουαρίου), μπορούν να αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο για την τελική μορφή της νομοθεσίας. Τα κράτη μέλη έχουν ήδη συμφωνήσει σχετικά με τη θέση τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια για το άρθρο "Ευρωπαϊκή κάρτα αναπηρίας: ενίσχυση του δικαιώματος στην ελεύθερη κυκλοφορία"

    Αφήστε το σχόλιο σας


    *