Έρευνα για τις μακροχρόνιες επιπτώσεις του Βrexit από την Κεντρική Τράπεζα του Βελγίου

Συντάκτης:
Εκτυπώστε το άρθρο

Σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύτηκε από την Κεντρική Τράπεζα του Βελγίου (Banque National de Belgique) και εξετάζει τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις του Brexit στο ΑΕΠ τόσο στην οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου όσο και στην οικονομία των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης, καταλήγει ότι οι μικρές ανοικτές οικονομίες που συνδέονται στενά με το Ηνωμένο Βασίλειο (όπως το Βέλγιο, η Ολλανδία) πλήττονται περισσότερο από άλλες. Οι διαχρονική απώλεια του ΑΕΠ είναι περίπου 1 εκατοστιαία μονάδα του ΑΕΠ για τις Κάτω Χώρες και το Βέλγιο, ενώ κατά μέσο όρο στις χώρες της ΕΕ η απώλεια υπολογίζεται σε 0,6% του ΑΕΠ ετησίως. Η επίτευξη συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών θα μπορούσε να περιορίσει τις απώλειες ΑΕΠ τόσο για το Ηνωμένο Βασίλειο όσο και για τα Κράτη-Μέλη της ΕΕ.

Ακόμη και για το Ηνωμένο Βασίλειο σύμφωνα με τη Κεντρική Τράπεζα του Βελγίου, κάτω από όλα τα σενάρια, το Brexit θα ζημιώσει τόσο την οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου όσο και της ΕΕ, και καταλήγει ότι το ΑΕΠ Ηνωμένο Βασίλειο θα αυξηθεί λιγότερο απ” ότι εάν παραμείνει στην ΕΕ.

 

Ενημέρωση: Γραφείο ΟΕΥ Βρυξελλών

Δεν υπάρχουν σχόλια για το άρθρο "Έρευνα για τις μακροχρόνιες επιπτώσεις του Βrexit από την Κεντρική Τράπεζα του Βελγίου"

    Αφήστε το σχόλιο σας


    *