Επιπλέον μέτρα στήριξης από την βελγική κυβέρνηση

Συντάκτης:
Εκτυπώστε το άρθρο

Επιχειρήσεις σε ακινησία, η οικονομία επιβραδύνεται. H πανδημία του κορονοϊού έχει θέσει πολλούς ανθρώπους σε επισφαλή κατάσταση και το Βελγικό κράτος λαμβάνει μέτρα προκειμένου να στηρίξει νοικοκυριά και οικονομία.

Αναλυτικά:

Εφαρμογή της συμφωνίας των κοινωνικών εταίρων με την οποία το κράτος συνεχίζει να παρεμβαίνει εν μέρει στη χρηματοδότηση της αμοιβής για τους προσωρινά ανέργους.

Το εισόδημα αντικατάστασης (droit passerelle) για τους αυτοαπασχολούμενους παρατάθηκε εκ νέου λόγω της συνέχισης των περιοριστικών μέτρων. Το εισόδημα παρέχεται σε αυτοαπασχολούμενους των οποίων η δραστηριότητα έχει διακοπεί ή περιοριστεί λόγω των υγειονομικών μέτρων. Η αποζημίωση αυτή ανέρχεται σε 1.291,69 ευρώ το μήνα η 1.614,10 ευρώ σε δικαιούχους με οικογένεια.

Διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής της απαλλαγής από τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης για το τρίτο τρίμηνο του 2020 σε άλλους τομείς (εκτός του κλάδου ξενοδοχείων και εστιατορίων και του τομέα εκδηλώσεων) που αναγκάστηκαν να
κλείσουν. Οι προμηθευτές σε τομείς που έπρεπε να κλείσουν μπορούν επίσης να καταφύγουν σε αυτό το μέτρο εάν μπορούν να αποδείξουν απώλεια πωλήσεων τουλάχιστον 65%. Θα εφαρμοστεί ανώτατο όριο ανά εταιρεία όσον αφορά το συνολικό ποσό αυτής της εξαίρεσης.

Πληρωμή ενός συμπληρώματος στο μπόνους στο τέλος του έτους σε εργαζόμενους που είναι προσωρινά άνεργοι για μεγάλο χρονικό διάστημα. Οι εργαζόμενοι που είναι προσωρινά άνεργοι για τουλάχιστον 52 ημέρες το 2020 θα λάβουν συμπλήρωμα στο μπόνους τους στο τέλος του έτους 10 ευρώ ανά επιπλέον ημέρα προσωρινής ανεργίας (πέραν των 52 ημερών). Για κάθε εργαζόμενο που πληροί τις προϋποθέσεις, το συνολικό συμπλήρωμα θα ανέρχεται πάντα σε τουλάχιστον 150 ευρώ.

Προβλέπεται ενίσχυση 200 εκατομμυρίων ευρώ για το προσωπικό των νοσοκομείων (μισθωτοί και αυτοαπασχολούμενοι), με μέτρα στήριξης για το προσωπικό των νοσοκομείων.

Σχέδιο υποστήριξης για (τηλε) υπηρεσίες και τηλεργασία δημοσίων υπαλλήλων.

Συγκεκριμένα, αυτό περιλαμβάνει την παροχή εκπαίδευσης στο πλαίσιο της απομακρυσμένης διαχείρισης του προσωπικού, βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητα και βελτίωση της ψηφιακής επικοινωνίας για δημόσιους
υπαλλήλους.

Προσωρινή βελτίωση των παραδοσιακών δικαιωμάτων αναπλήρωσης, ιδίως μέσω της καλύτερης προσβασιμότητας για όσους πλήττονται.

Σχέδια πληρωμής για αυτοαπασχολούμενους που έχουν αναβάλει την πληρωμή κοινωνικών εισφορών, διατηρώντας παράλληλα το δικαίωμα επιστροφής των εξόδων υγειονομικής περίθαλψης μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2021.

 

Ενημέρωση: Γραφείο ΟΕΥ Βρυξελλών

Δεν υπάρχουν σχόλια για το άρθρο "Επιπλέον μέτρα στήριξης από την βελγική κυβέρνηση"

    Αφήστε το σχόλιο σας


    *