ΕΝΦΙΑ και για τα ακίνητα εξωτερικού

Συντάκτης:
Εκτυπώστε το άρθρο
Στο τελικό στάδιο βρίσκεται η νομοθετική ρύθμιση για την επιβολή ΕΝΦΙΑ και στα ακίνητα που κατέχουν Ελληνες στο εξωτερικό. Το υπουργείο Οικονομικών σε συνεργασία με τους θεσμούς έχει καταλήξει στο σχέδιο βάσει του οποίου θα υποχρεωθούν όλοι όσοι έχουν ακίνητα στο εξωτερικό να τα δηλώσουν στο περιουσιολόγιο και στο Ε9 έτσι ώστε να φορολογηθούν για τα συγκεκριμένα ακίνητα για πρώτη φορά. Η νέα φορολογία θα ισχύσει από το 2016.
Ταυτόχρονα οι δηλώσεις θα αποτελέσουν βάση για τον έλεγχο του «πόθεν έσχες», δηλαδή αν τα εισοδήματα κτήσης αυτών των ακινήτων είναι δηλωμένα ή όχι.
Παράλληλα το υπουργείο θα έχει μια εικόνα για να προχωρήσει τους ελέγχους και ένα βήμα παραπέρα: να διαπιστώσει αν οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι διαθέτουν καταθετικούς λογαριασμούς στις χώρες όπου διαθέτουν ακίνητα. Οπως αναφέρουν αρμοδίως, είναι σπάνιο κάποιος να διαθέτει ακίνητο σε μια χώρα και να μην έχει ταυτόχρονα ανοίξει σε τοπικά τραπεζικά καταστήματα καταθετικό λογαριασμό.
Η συνταγή ώστε για πρώτη φορά να επιβληθεί φόρος ακινήτων και σε περιουσιακά στοιχεία που διαθέτουν έλληνες φορολογούμενοι στο εξωτερικό αλλά ζουν στην Ελλάδα είναι αντιγραφή από την Ιταλία και, όπως λένε αρμοδίως, η φιλοσοφία του νέου φόρου είναι «κάν” το όπως ο Μόντι». Ο πρώην πρωθυπουργός της Ιταλίας το 2011 επέβαλε φορολογία στα ακίνητα που διαθέτουν οι Ιταλοί στο εξωτερικό με σημαντικά εισπρακτικά αποτελέσματα αλλά και αποκαλύψεις εστιών φοροδιαφυγής.
Αθροισμα
Στην Ελλάδα το υπουργείο Οικονομικών σκοπεύει να αθροίσει τα ακίνητα που διαθέτουν Ελληνες στο εξωτερικό με αυτά που βρίσκονται εντός Ελλάδας και να υπολογιστεί ένας φόρος ακινήτων στο σύνολο της ακίνητης περιουσίας. Με αυτόν τον τρόπο θα ανεβεί σημαντικά το άθροισμα της αξίας των ακινήτων και πέραν του αρχικού φόρου επί της αξίας του ακινήτου ο ιδιοκτήτης θα επιβαρυνθεί και με συμπληρωματικό φόρο καθώς θα αυξηθεί σημαντικά το συνολικό ύψος της ακίνητης περιουσίας.
Αυτή είναι η μεγάλη «παγίδα» για τους ιδιοκτήτες ακινήτων εξωτερικού.
Οσον αφορά τον κύριο φόρο ΕΝΦΙΑ, αν ένα ακίνητο που βρίσκεται π.χ. στη Γαλλία έχει επιβαρυνθεί με φόρο υψηλότερο από αυτόν που αντιστοιχεί στον συντελεστή που θα επιβάλει το ελληνικό υπουργείο Οικονομικών, τότε ο ιδιοκτήτης του δεν θα επιβαρυνθεί επιπλέον για το συγκεκριμένο ακίνητο. Αν όμως ο φόρος είναι χαμηλότερος, τότε θα κληθεί να πληρώσει τη διαφορά.
Πώς όμως το υπουργείο Οικονομικών θα γνωρίζει τι φόρο έχει πληρώσει ο ιδιοκτήτης του ακινήτου που βρίσκεται π.χ. στις Κάννες της Γαλλίας; Στη ρύθμιση που προωθείται θα υπάρχει πρόβλεψη κάθε χρόνο να προσκομίζεται στις ελληνικές αρχές ένα πιστοποιητικό που θα εκδίδουν οι Αρχές της χώρας όπου βρίσκεται το ακίνητο στο εξωτερικό το οποίο θα αναφέρει το ύψος του φόρου περιουσίας και την αξία επάνω στην οποία υπολογίστηκε ο φόρος.
Στη συνέχεια η ελληνική πλευρά θα συγκεντρώσει όλα τα στοιχεία των ακινήτων που βρίσκονται στο εξωτερικό και θα τα αθροίζει με τα δεδομένα που προκύπτουν από το ελληνικό Ε9.
Είναι γνωστό ότι στο εξωτερικό δεν υπάρχει η έννοια των αντικειμενικών αξιών. Κατά συνέπεια, οι αξίες που θα περιλαμβάνονται στο συγκεκριμένο πιστοποιητικό θα είναι οι πραγματικές που στις περισσότερες περιπτώσεις, αν μιλάμε για ακίνητα Λονδίνου, Νέας Υόρκης, Παρισιού και Ρώμης, είναι αρκετά υψηλές, άρα σε αρκετές περιπτώσεις θα προκύπτουν πρόσθετες φορολογικές επιβαρύνσεις.
Χαρακτηριστική είναι η δήλωση ανώτερου παράγοντα του υπουργείου Οικονομικών στο «Βήμα»: «Αν βγουν με τις κατσαρόλες οι ιδιοκτήτες ακινήτων στο Σαν Ελιζέ να διαμαρτυρηθούν στο Σύνταγμα, εγώ θα πάω μαζί τους γιατί θα έχω την ευκαιρία να τους μάθω και να τους φορολογήσω, γιατί πολλοί από αυτούς δεν γνωρίζουν καν πού βρίσκεται η εφορία τους στην Ελλάδα».
Η ρύθμιση Μόντι
Τα φυσικά πρόσωπα που κατοικούν στην Ιταλία και διαθέτουν ακίνητα στο εξωτερικό τα οποία προορίζονται για οποιαδήποτε χρήση υποχρεούνται να καταβάλουν τον IVIE (φόρο ακίνητης περιουσίας για ακίνητα εξωτερικού).
Ο φόρος οφείλεται από:
  • Ιδιοκτήτες κτιρίων, οικοδομήσιμων γηπέδων και οικοπέδων για οποιαδήποτε χρήση, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που είναι αναγκαία για επιχειρηματική δραστηριότητα ή ελεύθερο επάγγελμα.
Η φορολογητέα βάση μεταβάλλεται ανάλογα με τη χώρα στην οποία βρίσκεται το ακίνητο:
  • Για τις χώρες που ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ενωση, στη Νορβηγία και στην Ισλανδία που διασφαλίζουν επαρκή ανταλλαγή πληροφοριών η χρησιμοποιούμενη αξία είναι κατά προτεραιότητα η αντικειμενική, όπως καθορίζεται και αναπροσαρμόζεται από τη χώρα στην οποία βρίσκεται το ακίνητο για την καταβολή φόρων εισοδήματος ή περιουσίας ή άλλων φόρων.
Σε περίπτωση απουσίας της αντικειμενικής αξίας, χρησιμοποιείται το κόστος που προκύπτει από την πράξη αγοράς ή την εμπορική αξία που προκύπτει για τον τόπο στον οποίο βρίσκεται το ακίνητο.
Ο συντελεστής ισούται κατά κανόνα με το 0,76% της αξίας των ακινήτων και υπολογίζεται κατ” αναλογία του μεριδίου ιδιοκτησίας και των μηνών του έτους ιδιοκτησίας (υπολογίζεται ολόκληρος ο μήνας κατά τον οποίο η κατοχή διήρκεσε τουλάχιστον 15 ημέρες). Ο συντελεστής μειώνεται στο 0,4% για τα ακίνητα που προορίζονται για κύρια κατοικία. Από τον «φόρο Μόντι» μπορεί να αφαιρεθεί ο ενδεχόμενος φόρος περιουσίας που καταβάλλεται στη χώρα στην οποία βρίσκεται το ακίνητο. Στην ελληνική ρύθμιση ο φόρος θα υπολογίζεται με βάση τους συντελεστές του ΕΝΦΙΑ επί της αξίας του ακινήτου.
Νέα εκκαθαριστικά
Αύξηση προκαταβολής φόρου για επιχειρήσεις και αγρότες
Δυσάρεστη έκπληξη περιμένει τις επόμενες ημέρες χιλιάδες αγρότες και επιχειρήσεις που θα λάβουν από την Εφορία νέο εκκαθαριστικό σημείωμα με φουσκωμένη την προκαταβολή φόρου.
Οι αγρότες θα κληθούν να πληρώσουν διπλάσια προκαταβολή φόρου καθώς πλέον διαμορφώνεται στο 55% για τα εισοδήματα του 2014 που δηλώθηκαν εφέτος αντί για 27,5% που ίσχυε πέρυσι. Για τις επιχειρήσεις η προκαταβολή φόρου αυξάνεται στο 100% από 80% και αφορά τα εισοδήματα του 2014.  Οι επαγγελματίες θα δουν σταδιακά να ανεβαίνει η προκαταβολή φόρου από το επόμενο έτος καθώς αφορά τα εισοδήματα που θα αποκτηθούν το 2015. Ειδικότερα για τα εισοδήματα των επαγγελματιών η προκαταβολή φόρου θα ανέλθει στο 75% για τα εφετινά εισοδήματα (φορολογικές δηλώσεις 2016), ενώ για τα κέρδη που προκύπτουν από 1.1.2016 και μετά η προκαταβολή θα ανέρχεται στο 100% του βεβαιωμένου φόρου.  Ολα τα παραπάνω περιλαμβάνονται σε εγκύκλιο της γενικής γραμματέως Δημοσίων Εσόδων κυρίας Κατερίνας Σαββαΐδου κατ” εφαρμογήν του τρίτου Μνημονίου.
Πηγή: tovima.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια για το άρθρο "ΕΝΦΙΑ και για τα ακίνητα εξωτερικού"

    Αφήστε το σχόλιο σας


    *