ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ

Χρηματοπιστωτική, οικονομική και κοινωνική κρίση: συστάσεις για τα ενδεικνυόμενα μέτρα και πρωτοβουλίες.

"Η ανατροπή της κυριαρχίας των μονοπωλίων, η κοινωνικοποίηση των συγκεντρωμένων μέσων παραγωγής, με κεντρικό σχεδιασμό κάτω από εργατικό-κοινωνικό έλεγχο, είναι η μόνη ελπίδα του εργαζόμενου λαού, απέναντι στη καπιταλιστική βαρβαρότητα", ανέφερε ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ, Μπάμπης Αγγουράκης.

Συνοχή και στρατηγική για την πολιτική συνοχής μετά το 2013.

Η λεγόμενη πολιτική συνοχής της ΕΕ ούτε θέλει, ούτε μπορεί να περιορίσει και πολύ περισσότερο να εξαλείψει την ανισόμετρη ανάπτυξη, δήλωσε ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ, Μπάμπης Αγγουράκης.

Έκθεση σχετικά με τον περιορισμό ή την απαγόρευση καλλιέργειας Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών στα κράτη μέλη της ΕΕ.

Παρέμβαση του Ευρωβουλευτή του ΚΚΕ Μπάμπη Αγγουράκη, στην Ολομέλεια του ΕΚ
για τους Γενετικά Τροποποιημένους Οργανισμούς.

Έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις Εξωτερικές πολιτικές της ΕΕ υπέρ του εκδημοκρατισμού.

Οι λαοί πρέπει να αποκαλύψουν το ρόλο των ιμπεριαλιστικών μηχανισμών στις χώρες τους και διεθνώς.

Η στρατηγική «Ευρώπη 2020″ υπό το φώς της δημοσιονομικής κρίσης των κρατών μελών.

“Για να πετύχει η στρατηγική "Ευρώπη 2020" και οι πολιτικές προτεραιότητές της, πρέπει να σταθούμε δίπλα στα κράτη που δοκιμάζονται δημοσιονομικά”, υποστήριξε η κα Γιαννάκου.

ΚΑΠ – Λίπασμα για την κερδοφορία των Μονοπωλίων – Καταστροφή για τους Αγρότες και τα Λαϊκά συμφέροντα

Καταστροφή των μικρομεσαίων αγροτών και προώθηση της αγροτικής ανάπτυξης όχι με γνώμονα τις λαϊκές διατροφικές ανάγκες, αλλά με κριτήριο την κερδοφορία των μονοπωλιακών επιχειρήσεων τροφίμων.

Πρόταση για δημιουργία μιας νέας μεταβατικής κατηγορίας στήριξης για τις περιφέρειες για μετά το 2013

Στήριξη σε όλες τις περιφέρειες, ειδικά μέτρα για τις ορεινές και νησιωτικές περιοχές, απλοποίηση της διαχείρισης και του ελέγχου και τεχνική υποστήριξη των φορέων που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην απορρόφηση, είναι κάποιες από τις θέσεις της πρότασης.

Συζήτηση στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σχετικά με την κατάσταση στον αραβικό κόσμο και τη Βόρεια Αφρική, τη Συρία και την Υεμένη.

Παρέμβαση του Ευρωβουλευτή του ΚΚΕ, Μπάμπη Αγγουράκη, για τις εξελίξεις στον αραβικό κόσμο και την Βόρεια Αφρική.  

Μείωση του επιτοκίου για τη δεύτερη δανειακή σύμβαση της Ελλάδος.

"Καθοριστικός παράγων για την βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους, είναι η μείωση του επιτοκίου δανεισμού, τουλάχιστον για το δεύτερο δάνειο" τόνισε η κυρία Τζαβέλα.

Κεφάλαιο για την αντιμετώπιση της κρίσης η προώθηση περισσότερων γυναικών σε θέσεις ευθύνης στις επιχειρήσεις.

Όπως αποδεικνύουν διεθνείς έρευνες, τα επιχειρησιακά κέρδη των εταιρειών με γυναίκες στις περισσότερες θέσεις των διευθυντικών στελεχών είναι εντυπωσιακά υψηλότερα από τα κέρδη επιχειρήσεων με μόνο άνδρες στην ανώτατα κλιμάκια της ιεραρχίας.

Στα αζήτητα της ΕΕ παραμένουν ευρωπαϊκά κονδύλια ύψους 1,4 δις Ευρώ για την έρευνα και την καινοτομία στην Ελλάδα – κάτω από το 3% η απορρόφηση του ΕΣΠΑ

«Ο πολιτικός κόσμος, η κυβέρνηση δηλαδή στην προκείμενη περίπτωση, οφείλει να συνειδητοποιήσει ότι η ανυπαρξία εθνικής πολιτικής έρευνας και καινοτομίας διαβρώνει τον παραγωγικό ιστό της χώρας, διώχνει στο εξωτερικό τους άριστους Έλληνες ερευνητές και υποθηκεύει το μέλλον του τόπου», δήλωσε οΙωάννης Τσουκαλάς.

“Μεσογειακή Πραγματικότητα της Μετανάστευσης”, σεμινάριο από τα γραφεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της Μάλτας, της Ελλάδας και της Κύπρου

“Έμπρακτη στήριξη στο Θέμα της Μετανάστευσης των Κρατών-Μελών που περισσότερο το έχουν ανάγκη" ζήτησε η Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Συλβάνα Ράπτη.