Καθορισμό κατώτατων μισθών σε κατάλληλα επίπεδα – ως μέσο καταπολέμησης της αδήλωτης εργασίας

Συντάκτης:
Εκτυπώστε το άρθρο

«Οι κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση, οι οποίες θεσπίστηκαν το 2010, στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020″, καλούν τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τον κοινωνικό διάλογο και να αντιμετωπίσουν τον κατακερματισμό της αγοράς εργασίας με μέτρα που αποσκοπούν ειδικότερα στην καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας», επεσήμανε ο Lazlo Andor, Επίτροπος για θέματα Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Κοινωνικής Ένταξης σε ερώτηση του Κ. Πουπάκη σχετικά με την έξαρση του φαινομένου της αδήλωτης εργασίας και την ανάγκη καταπολέμησής του.

Σύμφωνα με τα πρόσφατα δημοσιοποιημένα στοιχεία του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας για το 2010, περισσότεροι από 500.000 εργαζόμενοι στην Ελλάδα απασχολούνται χωρίς κοινωνική ασφάλιση. Το φαινόμενο της εισφοροδιαφυγής όχι μόνο δεν υποχωρεί αλλά λαμβάνει ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις, γεγονός στο οποίο έχουν συντελέσει η εξάπλωση των ευέλικτων μορφών απασχόλησης χωρίς ενιαίο και συγκεκριμένο κανονιστικό πλαίσιο, η αύξηση της ανεργίας, η προαγωγή πιο ευέλικτων συστημάτων πληρωμής, η αύξηση της φορολογίας, οι άκριτες περικοπές μισθών, καθώς και η ευκολότερη συγκρότηση διασυνοριακών ομίλων επιχειρήσεων. Η αδήλωτη εργασία, σε περίοδο με αρνητικά ποσοστά ανάπτυξης και με έντονο το ζήτημα της βιωσιμότητας των δημοσίων οικονομικών, αποτελεί σημαντικό πρόσκομμα για την ανάπτυξη της απασχόλησης, βασικό παράγοντα μείωσης των φορολογικών εσόδων, καίριο πλήγμα στη χρηματοδότηση της κοινωνικής ασφάλισης, ενώ δημιουργεί στρεβλώσεις ανταγωνισμού και περιορίζει την παραγωγικότητα. Με αφορμή τα παραπάνω ο Έλληνας Ευρωβουλευτής κατέθεσε γραπτή ερώτηση προς την Επιτροπή αναφορικά με:  Ποιά μέτρα και ποιά εργαλεία προτίθεται να υιοθετήσει για την πάταξη του εν λόγω φαινομένου σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ποιές κατευθύνσεις πρόκειται να δώσει στα κράτη μέλη προκειμένου να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την αποτελεσματική καταπολέμηση της «μαύρης εργασίας»;

«Η Επιτροπή συστήνει έναν ισορροπημένο συνδυασμό πρόληψης (κυρίως μέσω καλώς προσαρμοσμένων κανονισμών περί φορολογικών ελαφρύνσεων και διοικητικών κανονισμών, συμπεριλαμβανομένων απλουστευμένων συστημάτων για την εγγραφή των εργαζομένων) ευαισθητοποίησης, κυρώσεων και επιβολής νομοθεσίας (ειδικότερα με την ενίσχυση των επισκέψεων στον εργασιακό χώρο, την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και απάτης στην καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και τον καθορισμό κατώτατων μισθών σε κατάλληλα επίπεδα για να αντιμετωπισθεί η πρακτική της αμοιβής με «φακελάκι») προς την κατεύθυνση της καταπολέμησης της αδήλωτης εργασίας», σημείωσε σχετικά ο κ. Andor. Παράλληλα ο Επίτροπος ανέφερε την πρόθεση της Επιτροπής να δημιουργήσει μια ευρωπαϊκή πλατφόρμα συνεργασίας με τη συμμετοχή όλων των αρμόδιων φορέων έτσι ώστε να καταπολεμηθεί και να προληφθεί αποτελεσματικά το εν λόγω φαινόμενο.

«Η σημερινή κυβέρνηση, όχι μόνο δεν έχει υιοθετήσει αποτελεσματικές πολιτικές καταπολέμησης της αδήλωτης εργασίας, αλλά παίρνει μέτρα, που εντείνουν ιδιαίτερα το συγκεκριμένο φαινόμενο. Η μείωση των εισοδημάτων, η εργασιακή επισφάλεια, η αύξηση της φορολογίας, οι ελλιπείς έλεγχοι -άλλωστε το ίδιο το Υπουργείο Εργασίας απασχολούσε ανασφάλιστο εργαζόμενο μέσω τρίτου εργοδότη – και οι ανύπαρκτες πολιτικές ενίσχυσης της πρόσβασης στην αγορά εργασίας ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, «επέβαλλαν» την ανασφάλιστη εργασία σε παραπάνω από μισό εκατομμύριο συνανθρώπους μας και καθιέρωσαν την ατιμωρησία για όσους εργοδότες επιδίδονται σε αντίστοιχες παρανομίες. Η πρόοδος απαιτεί μακρόπνοο σχεδιασμό, κόπο, κοινωνική συνείδηση και θέληση, ιδιότητες που φαίνεται να λείπουν από τη σημερινή κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ.», δήλωσε σχετικά ο κ. Πουπάκης.  

Δεν υπάρχουν σχόλια για το άρθρο "Καθορισμό κατώτατων μισθών σε κατάλληλα επίπεδα - ως μέσο καταπολέμησης της αδήλωτης εργασίας"

    Αφήστε το σχόλιο σας


    *