Κρέτσου σε Σπυράκη: «Οι Περιφέρειες της Ελλάδος μπορούν να ζητήσουν χρηματοδότηση από το σχέδιο Γιούνκερ χωρίς κυβερνητική διαμεσολάβηση»

Συντάκτης:
Εκτυπώστε το άρθρο

Οι Περιφέρειες της Ελλάδος μπορούν να υποβάλουν απευθείας αίτηση για χρηματοδότηση έργων τους από το  Σχέδιο Γιούνκερ, χωρίς κυβερνητική διαμεσολάβηση, εξηγεί η Επίτροπος κυρία Κορίνα Κρέτσου στην απάντηση που έδωσε στην Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και του Ε.Λ.Κ. κυρία Μαρία Σπυράκη.

 

Ειδικότερα η Επίτροπος Περιφερειακής Ανάπτυξης επισημαίνει ότι :

 

«Οποιαδήποτε επιχείρηση ή δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας δύναται να υποβάλει αίτηση απευθείας στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) για χρηματοδότηση συνήθων δραστηριοτήτων είτε στο πλαίσιο της ΕΤΕπ, είτε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων ΕΤΣΕ».

 

Αφορμή στάθηκε η ερώτηση της Ευρωβουλευτού της Νέας Δημοκρατίας και του Ε.Λ.Κ. κυρίας  Μαρίας Σπυράκη για το αν μπορεί η Περιφέρεια Ηπείρου να ενεργήσει ως φορέας προώθησης επενδύσεων υποβάλλοντας  αίτημα  για χρηματοδότηση από το ΕΤΣΕ. Η κυρία Σπυράκη υπέβαλε την σχετική  ερώτηση επειδή η κυβέρνηση δεν συμπεριέλαβε τις οδικές συνδέσεις Πρεβέζης- Ιονίας Οδού καθώς και Ιονίας Οδού- Κακαβιάς, που βρίσκονται στην Περιφέρεια Ηπείρου, στη λίστα με έργα που υπέβαλε  ώστε να αξιολογηθούν για να λάβουν χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων.

 

Το γεγονός αυτό προξένησε αντιδράσεις στην Ήπειρο, δεδομένου ότι τα συγκεκριμένα έργα, σύμφωνα με την περιφέρεια Ηπείρου, είχαν την απαιτούμενη ωριμότητα σε επίπεδο μελετών και θα προσέλκυαν το ενδιαφέρον ιδιωτών επενδυτών και τη δημιουργία θέσεων εργασίας σε μια περιοχή που πλήττεται από ανεργία. 

https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif

Η κυρία Κρέτσου αναφέρει ακόμη στην απάντησή της ότι είναι δυνατό να συνδυαστούν τα κονδύλια του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) και με αυτά των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ): Σε επίπεδο έργου, σε επίπεδο χρηματοδοτικών μέσων και μέσω επενδυτικών πλατφορμών.

 

Τέλος, η κυρία Κρέτσου επανέλαβε για μια ακόμη φορά ότι δεν  υπάρχουν ειδικές ποσοστώσεις ανά χώρα ή τομέα, και ότι τα έργα αναλύονται με βάση την αξία τους, όπως προκύπτει από την αίτηση που έχει υποβληθεί στην ΕΤΕπ.

 

Ολόκληρο το κείμενο της ερώτησης που υπέβαλε η Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας  και του Ε.Λ.Κ. κυρία Μαρία Σπυράκη έχει ως εξής:

 

«Πρόσφατα ανακοινώθηκε από την ελληνική Κυβέρνηση μία λίστα με έργα αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών Υποδομών και Δικτύων τα οποία και πρόκειται να υποβληθούν προς αξιολόγηση για να  λάβουν χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων.

 

Στη λίστα αυτή δεν περιλαμβάνονται οι οδικές συνδέσεις Πρεβέζης- Ιονίας Οδού καθώς και Ιονίας Οδού – Κακαβιάς, που βρίσκονται στην Περιφέρεια Ηπείρου. Τα έργα αυτά, κατά την Περιφέρεια Ηπείρου, είχαν την απαιτούμενη ωριμότητα σε επίπεδο μελετών αλλά και θα προσέλκυαν το ενδιαφέρον ιδιωτών επενδυτών.

 

Ερωτάται η Επιτροπή:

 

1. Μπορεί η Περιφέρεια Ηπείρου να ενεργήσει ως φορέας προώθησης των παραπάνω επενδύσεων υποβάλλοντάς τα απευθείας στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων;

 

2. Με ποιον τρόπο θα μπορούσε η Περιφέρεια Ηπείρου να συνδυάσει πόρους που προέρχονται αυτοτελώς από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό της Πρόγραμμα με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, προκειμένου να ενισχύσει την ελκυστικότητα των παραπάνω επενδύσεων προς τον ιδιωτικό τομέα;

 

3. Τα έργα που υποβάλλονται σε λίστες στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ από κράτη μέλη προς την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων αξιολογούνται αυτοτελώς ή υπάρχει κάποια προτεραιοποίηση;».

 

Ολόκληρο το κείμενο της απάντησης της Επιτρόπου Περιφερειακής Ανάπτυξης κυρίας Κορίνας Κρέτσου έχει ως εξής:

 

«1. Οποιαδήποτε επιχείρηση ή δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας δύναται να υποβάλει αίτηση απευθείας στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) για χρηματοδότηση συνήθων δραστηριοτήτων είτε στο πλαίσιο της ΕΤΕπ, είτε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ). Οι αιτήσεις για χρηματοδότηση της ΕΤΕπ στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ μπορούν να υποβάλλονται απευθείας στα τοπικά ή κεντρικά γραφεία της ΕΤΕπ για το σκέλος υποδομών και καινοτομίας (ΣΥΚ) ή μέσω φορέων διαμεσολάβησης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων για το σκέλος ΜΜΕ. 

 

2. Είναι δυνατό να συνδυαστούν τα κονδύλια του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) και με αυτά των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ): σε επίπεδο έργου, σε επίπεδο χρηματοδοτικών μέσων και μέσω επενδυτικών πλατφορμών. Η διαδικασία εφαρμογής πρέπει να τηρεί τους ισχύοντες κανόνες (κανονισμός περί κοινών διατάξεων  για τα ΕΔΕΤ και κανονισμός για το ΕΤΣΕ). Τα προγράμματα των ΕΔΕΤ και του ΕΤΣΕ μπορούν να καλύπτουν διάφορους κινδύνους και στηρίζουν διαφορετικά ή τα ίδια μέρη της κεφαλαιακής διάρθρωσης ενός έργου ή μιας διαρθρωμένης σε επίπεδα επενδυτικής πλατφόρμας (π.χ. ίδια κεφάλαια και δανειακά κεφάλαια), με την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι κανόνες σχετικά με τη διπλή χρηματοδότηση και την προνομιακή αμοιβή. Η Επιτροπή εξέδωσε ένα φυλλάδιο  στο οποίο θα περιγράφονται οι δυνατότητες συντονισμού, οι συνέργειες και η συμπληρωματικότητα των ΕΔΕΤ και του ΕΤΣΕ.

 

            3. Για να λάβουν στήριξη από το ΕΤΣΕ στο πλαίσιο του ΣΥΚ, τα έργα πρέπει να υποβληθούν στη διαδικασία δέουσας επιμέλειας της ΕΤΕπ καθώς και σε αξιολόγηση από την Επιτροπή Επενδύσεων του ΕΤΣΕ για να προσδιοριστεί κατά πόσο τα έργα πληρούν όλα τα κριτήρια επιλεξιμότητας για στήριξη με εγγύηση της ΕΕ. Δεν υπάρχουν ειδικές ποσοστώσεις ανά χώρα ή τομέα, και τα έργα αναλύονται με βάση την αξία τους, όπως προκύπτει από την αίτηση που έχει υποβληθεί στην ΕΤΕπ.»

Δεν υπάρχουν σχόλια για το άρθρο "Κρέτσου σε Σπυράκη: «Οι Περιφέρειες της Ελλάδος μπορούν να ζητήσουν χρηματοδότηση από το σχέδιο Γιούνκερ χωρίς κυβερνητική διαμεσολάβηση»"

    Αφήστε το σχόλιο σας


    *