Εκτιμήσεις του Bureau Fédéral du Plan για την περίοδο 2015-2020

Συντάκτης:
Εκτυπώστε το άρθρο

Σύμφωνα με στοιχεία πρόσφατων προβλέψεων του Bureau Fédéral du Plan, έπειτα από αρκετά χρόνια ισχνής οικονομικής ανάπτυξης στο Βέλγιο, η οικονομία θα αρχίσει να επανακάμπτει σταδιακά, σε σταθερή βάση.

Για το 2015, το Bureau du Plan αναμένει ρυθμό ανάπτυξης 1,2%, ο οποίος θα καταστεί υψηλότερος το 2016 περνώντας στο 1,6%, ενώ το 2017 θα ανέλθει σε 1,7%. Στην συνέχεια, το Bureau du Plan εκτιμά ότι θα υπάρξουν ελαφρότατα χαμηλότεροι ρυθμοί ανάπτυξης μέχρι το 2020, πλησίον του 1,5%.

Προβλέπει επίσης ότι θα υπάρξει σταδιακή μείωση του ωριαίου κόστους εργασίας στον ιδιωτικό τομέα, την οποία εκτιμά για το 2015 σε 0,1% και για το 2016 σε 0,2%, ως αποτέλεσμα του προσωρινού παγώματος των αμοιβών δια της εφαρμογής του μέτρου της αναβολής της αυτόματης τιμαριθμικής αναπροσαρμογής. Το Bureau du Plan διευκρινίζει ότι, εφ’ όσον δεν υπάρξει παράταση της εφαρμογής του εν λόγω μέτρου, τα μισθολογικά κόστη από το 2017 θα ακολουθήσουν εκ νέου ανοδική πορεία.
Όσον αφορά την απασχόληση, το Bureau du Plan εκτιμά ότι μέχρι το έτος 2020 θα έχουν δημιουργηθεί περισσότερες από 200 χιλιάδες θέσεις εργασίας στο Βέλγιο, με το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος τους να καλύπτεται από τον τομέα των υπηρεσιών, ενώ αντιθέτως απώλειες θέσεων εργασίας προβλέπονται στους κλάδους της μεταποίησης και της δημόσιας διοίκησης.

Σύμφωνα με το Bureau du Plan, ο ρυθμός απασχόλησης του εργατικού δυναμικού θα περάσει από το 67,3% το 2014 στο 70% το 2020, με σημαντική ενίσχυση της απασχόλησης στις ηλικίες 55-64 ετών, εξαιτίας της αυστηροποίησης των όρων πρόωρης συνταξιοδότησης. Προβλέπεται επίσης η πτώση της ανεργίας, αρχής γενομένης από φέτος, όπου η εκτίμηση αναφέρει 4 χιλιάδες λιγότερους ανέργους, ενώ μεγαλύτερη πτώση αναμένεται κατά την τριετία 2016-2018, και μέχρι το 2020 το Bureau du Plan εκτιμά ότι ο αριθμός των ανέργων θα έχει μειωθεί συνολικά κατά 54 χιλιάδες άτομα.
Αναφορικά με το δημοσιονομικό έλλειμμα, μετά την υπέρβαση του κατωφλίου του 3% του ΑΕΠ που συνέβη το 2014, το Bureau du Plan αναμένει μείωση του ελλείμματος ως ποσοστού του ΑΕΠ, σε 2,7% το 2015, σε 2,5% το 2016 και σε 1,1% το 2020. Το βελγικό δημόσιο χρέος εκτιμάται ότι του χρόνου θα φθάσει το 106% του ΑΕΠ, ενώ μέχρι το 2020 θα έχει κατέλθει στο 101% του ΑΕΠ.

Οι προσωρινές εκτιμήσεις του Bureau du Plan μπορούν να εντοπισθούν στην ιστοσελίδα με διεύθυνση http://www.plan.be/admin/uploaded/201505121003480.FOR_MIDTERM_1520_10996_F.pdf.

Πηγή: Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων ελληνικής πρεσβείας στο Βέλγιο.

Δεν υπάρχουν σχόλια για το άρθρο "Εκτιμήσεις του Bureau Fédéral du Plan για την περίοδο 2015-2020"

    Αφήστε το σχόλιο σας


    *