Η αυτόματη τιμαριθμική αναπροσαρμογή των μισθών οδηγεί σε αύξηση του μισθολογικού κόστους

Συντάκτης:
Εκτυπώστε το άρθρο

Ο πληθωρισμός μεταβιβάζεται αυτόματα στους μισθούς στο Βέλγιο μέσω ενός συστήματος τιμαριθμικής αναπροσαρμογής των μισθών που βασίζεται στον δείκτη υγείας. Στον ιδιωτικό τομέα, η μετακύλιση γίνεται με κάποια χρονική υστέρηση, καθώς ισχύουν διαφορετικοί μηχανισμοί τιμαριθμικής αναπροσαρμογής μέσω μιάς επιτροπής που καθορίζει τους μισθούς μία φορά το χρόνο, ή κάθε τρίμηνο, με βάση την υπέρβαση ενός κατωφλίου δείκτη κ.λπ.) ενώ, στην στον δημόσιο τομέα, οι μισθοί αυξάνονται δύο μήνες μετά την υπέρβαση ενός κατώτατου δείκτη που συνήθως είναι όταν ξεπερνά το 2%. Δεδομένου ότι η ηλεκτρική ενέργεια, το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο θέρμανσης περιλαμβάνονται στον δείκτη υγείας, το σημείο αναφοράς για την τιμαριθμική αναπροσαρμογή αυξάνεται επί του παρόντος έντονα.

Αυτό σημαίνει ότι το μισθολογικό κόστος αυξάνεται σημαντικά στο Βέλγιο. Τον Δεκέμβριο του 2021, η αύξηση προβλεπόταν να είναι 4,2 % στο Βέλγιο, κυρίως λόγω της συνιστώσας της τιμαριθμικής αναπροσαρμογής, έναντι 1,8 % κατά μέσο όρο στις γειτονικές μας χώρες. Ο δείκτης υγείας υπολογίζεται από τον εθνικό δείκτη τιμών καταναλωτή του Βελγίου εξαιρουμένων των αλκοολούχων ποτών, των προϊόντων καπνού και των καυσίμων κινητήρων.

Αν και η αυτόματη τιμαριθμική αναπροσαρμογή των μισθών παρέχει καλή προστασία η αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών, θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την ανταγωνιστικότητα του Βελγίου βραχυπρόθεσμα. Ο κίνδυνος μιας πιο μόνιμης και ανεξέλεγκτης ανοδικής ανοδικής κλίσης των μισθών περιορίζεται από δύο παράγοντες. Πρώτον, οι πιέσεις του κόστους (μισθού) συνήθως απορροφώνται εν μέρει από τα περιθώρια κέρδους των επιχειρήσεων. Κατά συνέπεια, το μισθολογικό κόστος κυμαίνεται πολύ περισσότερο από τον (πυρήνα) πληθωρισμό. Δεύτερον, ο νόμος του 1996 για την ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση έχει σχεδιαστεί για να αποτρέψει τον εκτροχιασμό του μισθολογικού κόστους του Βελγίου από εκείνο των τριών βασικών γειτονικών χωρών. Η τροποποίηση του νόμου το 2017 πρόσθεσε έναν διορθωτικό όρο στον υπολογισμό του μέγιστου διαθέσιμου μισθολογικού περιθωρίου που περιορίζει το περιθώριο για πραγματικές αυξήσεις μισθών στο Βέλγιο, εάν παραμείνει ή ανοίξει ένα μισθολογικό χάσμα με τις τρεις γειτονικές χώρες. Αυτή η ρήτρα θα πρέπει να διασφαλίζει ότι η πιθανή απώλεια ανταγωνιστικότητας το 2022 όσον αφορά το ωριαίο κόστος εργασίας θα αντισταθμιστεί κατά την περίοδο 2023-2024 μέσω περιορισμού του διαθέσιμου χώρου για αυξήσεις πραγματικών μισθών στο Βέλγιο.


Ενημέρωση: Γραφείο ΟΕΥ Βρυξελλών

 

Δεν υπάρχουν σχόλια για το άρθρο "Η αυτόματη τιμαριθμική αναπροσαρμογή των μισθών οδηγεί σε αύξηση του μισθολογικού κόστους"

    Αφήστε το σχόλιο σας


    *