Αρχειονόμους προσλαμβάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Συντάκτης:
Εκτυπώστε το άρθρο

Διαγωνισμό για αρχειονόμους και βοηθούς αρχειονόμων προκήρυξε η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO), προκειμένου να προσλάβει νέους υπαλλήλους στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι διοικητικοί υπάλληλοι στον τομέα της διαχείρισης αρχείων και εγγράφων είναι υπεύθυνοι για μία ή περισσότερες πτυχές της πολιτικής του θεσμικού οργάνου σχετικά με τη διαχείριση εγγράφων, αρχείων και πληροφοριών.

Μπορεί να κληθούν να αναπτύξουν, να εφαρμόσουν και να παρακολουθήσουν πολιτικές και στρατηγικές για τη διαχείριση εγγράφων, αρχείων και πληροφοριών, καθώς και για τη συγκέντρωση, την επιλογή και τη διατήρηση, την ψηφιακή διαφύλαξη, τη διαχείριση του περιεχομένου και την ανάκτηση πληροφοριών.

Θα φροντίζουν ώστε το θεσμικό όργανο να διαχειρίζεται τα αρχεία, τις πληροφορίες και τα έγγραφά του σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, μεταξύ άλλων όσον αφορά την εμπιστευτικότητα, την πρόσβαση στα έγγραφα και τη νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων.

Για την συμμετοχή τους στην διαγωνιστική διαδικασία οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν τουλάχιστον δύο επίσημες γλώσσες της ΕΕ, τη μία τουλάχιστον σε επίπεδο C1 (άριστη γνώση) και την άλλη τουλάχιστον σε επίπεδο Β2 (ικανοποιητική γνώση). Επίσης θα πρέπει να διαθέτουν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης τριετούς τουλάχιστον διάρκειας.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά στον ιστότοπο της EPSO (εδώ) έως τις 16 Οκτωβρίου 2018 στις 12.00 (μεσημέρι).

 

Πηγή: insider.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια για το άρθρο "Αρχειονόμους προσλαμβάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή"

    Αφήστε το σχόλιο σας


    *