Απάντηση Μ. Τίσεν σε Δημ. Παπαδημούλη και Κων. Κούνεβα για τη Νεανική Ανεργία

Συντάκτης:
Εκτυπώστε το άρθρο

Απάντηση έδωσε η Κομισιόν, δια της Αρμόδιας Επιτρόπου της για θέματα Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων, Δεξιοτήτων και Κινητικότητας Εργατικού Δυναμικού, Μαριάν Τίσεν, στην ερώτηση που κατέθεσαν από κοινού ο Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρης Παπαδημούλης, και η ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Κωνσταντίνα Κούνεβα, αναφορικά με τον περιορισμό της νεανικής ανεργίας, και σε συνέχεια της υπερψήφισης από πλευράς Ε/Κ έκθεσης για την αξιολόγηση της προόδου των κρατών μελών επί της εφαρμογής της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ).

Στην γενικόλογη απάντησή της η Επίτροπος Τίσεν επισημαίνει ότι στην αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων στο μέλλον «εξέχοντα ρόλο θα εξακολουθήσουν να διαδραματίζουν τα μέτρα για την κινητικότητα των νέων», αναφερόμενη στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+,και σε προγράμματα όπως το Erasmus.

 

«Ο σκοπός των ευρωπαϊκών ταμείων της πολιτικής συνοχής για την περίοδο 2021-2027, τα οποία περιλαμβάνουν το ΕΚΤ+, είναι να στηρίξουν την ευρύτερη εδαφική και κοινωνική συνοχή σε όλη την Ένωση μέσω της υποστήριξης της απασχολησιμότητας των πολιτών και της δημιουργίας οικονομικών και επιχειρηματικών κινήτρων σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο», συμπληρώνει η Επίτροπος. Ωστόσο, αποφεύγει να δεσμευτεί σε  αύξηση των κονδυλίων της Πρωτοβουλίας για  την Απασχόληση των Νέων και στη διάθεση ειδικών εργαλείων  και κινήτρων για τις χώρες με υψηλή  νεανική ανεργία.

Στην ερωτησή τους οι ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ζητούσαν να μάθουν «τα κίνητρα και τα συμπληρωματικά εργαλεία που προτίθεται να ενεργοποιήσει, ιδιαίτερα σε χώρες με υψηλή νεανική ανεργία, ώστε να ενισχύσει την απασχόληση των νέων και να συμβάλει στον επαναπατρισμό ανθρώπινου και επιστημονικού δυναμικού υψηλής ειδίκευσης», και τόνιζαν ότι «παρά τον θετικό αντίκτυπο της ΠΑΝ στην ενίσχυση της προοπτικής ένταξης των νέων στην αγορά εργασίας, η ανεργία των νέων εξακολουθεί να είναι υψηλή και, σε ορισμένες χώρες όπως η Ελλάδα και η Ισπανία, διπλάσια της μέσης νεανικής ανεργίας»,

Ακόμη, Κων. Κούνεβα και Δημ. Παπαδημούλης ρωτούσαν την Κομισιόν «κατά πόσο θα αυξήσει τα παρεχόμενα κονδύλια της ΠΑΝ στο νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, με στόχο τον περαιτέρω περιορισμό της υψηλής νεανικής ανεργίας».

Η Επίτροπος στην απάντησή της αναφέρει ότι η Κομισιόν «προτείνει να αξιοποιήσει τα επιτεύγματα της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων κατά την τρέχουσα περίοδο και να διατηρεί ένα εμφανές πεδίο για επενδύσεις στην απασχόληση των νέων στο μελλοντικό ΠΔΠ», και τονίζει ότι «η απασχόληση των νέων και η επένδυση στους νέους γενικότερα θα παραμείνει μεταξύ των κορυφαίων πρωτοβουλιών του μελλοντικού προϋπολογισμού της ΕΕ».

 

Ακολουθούν πλήρεις η ερώτηση και η απάντηση:

 

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης

 

Θέμα:       Περιορισμός νεανικής ανεργίας (Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων)

Η Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου τον Ιανουάριο υπερψήφισε έκθεση για την αξιολόγηση της προόδου των κρατών μελών επί της εφαρμογής της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ), στην οποία καταγράφεται η ανάγκη για αύξηση των σχετικών κονδυλίων. Η απόφαση για την εν λόγω πρωτοβουλία εμπεριέχεται στο τρέχον Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, οι διαπραγματεύσεις για την αναθεώρηση του οποίου βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη. Παρά τον θετικό αντίκτυπο της ΠΑΝ στην ενίσχυση της προοπτικής ένταξης των νέων στην αγορά εργασίας[1], η ανεργία των νέων εξακολουθεί να είναι υψηλή και, σε ορισμένες χώρες όπως η Ελλάδα και η Ισπανία, διπλάσια της μέσης νεανικής ανεργίας.

Βάσει των ανωτέρω ερωτάται η Επιτροπή:

Κατά πόσο θα αυξήσει τα παρεχόμενα κονδύλια της ΠΑΝ στο νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, με στόχο τον περαιτέρω περιορισμό της υψηλής νεανικής ανεργίας;

Ποια είναι τα κίνητρα και τα συμπληρωματικά εργαλεία που προτίθεται να ενεργοποιήσει, ιδιαίτερα σε χώρες με υψηλή νεανική ανεργία, ώστε να ενισχύσει την απασχόληση των νέων και να συμβάλει στον επαναπατρισμό ανθρώπινου και επιστημονικού δυναμικού υψηλής ειδίκευσης;

Απάντηση της κ. Thyssen

εξ ονόματος της Επιτροπής

(27.6.2018)

Τον Μάιο του 2018 η Επιτροπή δημοσίευσε την πρότασή της για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) για την περίοδο μετά το 2020[2] και τη σχετική τομεακή νομοθεσία, ιδίως τους κανονισμούς για τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία[3].

Σύμφωνα με την άποψη της Επιτροπής, η απασχόληση των νέων και η επένδυση στους νέους γενικότερα θα παραμείνει μεταξύ των κορυφαίων πρωτοβουλιών του μελλοντικού προϋπολογισμού της ΕΕ.

Η Επιτροπή προτείνει[4] να αξιοποιήσει τα επιτεύγματα της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων κατά την τρέχουσα περίοδο και να διατηρεί ένα εμφανές πεδίο για επενδύσεις στην απασχόληση των νέων στο μελλοντικό ΠΔΠ.

Τα μέτρα για την κινητικότητα των νέων θα εξακολουθήσουν να διαδραματίζουν εξέχοντα ρόλο στην αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων στο μέλλον, τόσο στο πλαίσιο των ενεργειών που υποστηρίζονται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+)[5]όσο και στο πλαίσιο άλλων προγραμμάτων της ΕΕ που επενδύουν στους νέους, όπως το πρόγραμμα Erasmus[6]. Ο σκοπός των ευρωπαϊκών ταμείων της πολιτικής συνοχής για την περίοδο 2021-2027, τα οποία περιλαμβάνουν το ΕΚΤ+, είναι να στηρίξουν την ευρύτερη εδαφική και κοινωνική συνοχή σε όλη την Ένωση μέσω της υποστήριξης της απασχολησιμότητας των πολιτών και της δημιουργίας οικονομικών και επιχειρηματικών κινήτρων σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Δεν υπάρχουν σχόλια για το άρθρο "Απάντηση Μ. Τίσεν σε Δημ. Παπαδημούλη και Κων. Κούνεβα για τη Νεανική Ανεργία"

    Αφήστε το σχόλιο σας


    *