Αυξημένη ευρωπαϊκή συνεισφορά για την

Συντάκτης:
Εκτυπώστε το άρθρο

Υιοθετήθηκε από την Ολομέλεια η Έκθεση της Επιτροπής Γεωργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, βάσει της οποίας προβλέπεται αύξηση του ποσοστού συγχρηματοδότησης της Ένωσης στο πλαίσιο των προγραμμάτων 'Αγροτικής Ανάπτυξης' ορισμένων κρατών μελών, «τα οποία απειλούνται με σοβαρές δυσχέρειες σε σχέση με τη χρηματοοικονομική τους σταθερότητα».

Εφόσον εγκριθεί η εν λόγω κανονιστική πρόταση και από το Συμβούλιο Υπουργών, θα υπάρξει αυξημένο ποσοστό συνεισφοράς του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) υπέρ της Ελλάδος, της Πορτογαλίας, της Ιρλανδίας, της Λετονίας και της Ρουμανίας, και αντιστοίχως μείωση των απαιτουμένων εθνικών πόρων για τα δημοσιονομικά έτη 2011 και 2012.

Ο Ευρωβουλευτής της ΝΔ Καθηγητής κ. Γιώργος Παπαστάμκος, μέλος της Επιτροπής Γεωργίας, σημειώνει ότι η ενωσιακή συνεισφορά για τα ποσά που απομένει να εκτελεστούν στο πλαίσιο του ελληνικού Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης μπορεί να αυξηθεί από το σημερινό ποσοστό της τάξεως του 75% σε 95% ως προς τις περιφέρειες που είναι επιλέξιμες βάσει του στόχου σύγκλισης. Στο 95% θα ανέλθει το ανώτατο ποσοστό συγχρηματοδότησης και για τα 'μικρά νησιά του Αιγαίου', και σε 85% ως προς τις λοιπές περιοχές.

Στο πλαίσιο προγενέστερου κοινοβουλευτικού ελέγχου που είχε ασκήσει ο Έλληνας Ευρωβουλευτής ως προς την άντληση χρηματοδότησης της αυξημένης ενίσχυσης και τις επιπτώσεις στο τρέχον πρόγραμμα, η Κομισιόν είχε αναφέρει ότι δεν θα μεταβληθεί τo συνολικό ποσό για το ΕΓΤΑΑ και ότι, συνεπώς, η συνολική δημόσια χρηματοδότηση που είναι διαθέσιμη για το πρόγραμμα (ΕΕ + εθνική), θα μειωθεί κατά το ίδιο ποσό σε εθνικό επίπεδο. Στην πράξη αυτό συνεπάγεται ότι θα χρηματοδοτηθούν λιγότερα έργα / λιγότεροι δικαιούχοι.

Απαντώντας στην ερώτηση του κ. Παπαστάμκου ως προς τα κριτήρια αξιολόγησης του αναθεωρημένου προγράμματος που καλείται να υποβάλει η Ελλάς, η Κομισιόν σημειώνει ότι θα αξιολογήσει τις τροποποιήσεις, οι οποίες θα προταθούν, «με κριτήριο τη συνοχή τους με τις στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές της Ένωσης, την εθνική στρατηγική και τους συναφείς κανονισμούς».

Ο Έλληνας Ευρωβουλευτής υπογραμμίζει την αναγκαιότητα άμεσης εκπόνησης εκ μέρους των ελληνικών αρχών ενός στοχευμένου αναθεωρημένου προγράμματος, ώστε να διασφαλισθεί, έστω και την ύστατη αυτή ώρα, η μέγιστη απορρόφηση ευρωπαϊκών πόρων υπέρ της Ελλάδος της υπαίθρου με πολλαπλασιαστικά οφέλη για την ζητούμενη αναπτυξιακή δυναμική της χώρας.

Δεν υπάρχουν σχόλια για το άρθρο "Αυξημένη ευρωπαϊκή συνεισφορά για την"

    Αφήστε το σχόλιο σας


    *