Θέση PUBLIC AFFAIRS MANAGER στην Αθήνα

Συντάκτης:
Εκτυπώστε το άρθρο

Η Rollerdeck Associates, εταιρεία εξειδικευμένη στα public affairs, με σημαντικό ελληνικό και διεθνές πελατολόγιο, αναζητά έμπειρο Public Affairs Consultant για να ενισχύσει την ομάδα της.

Εμπειρία και Σπουδές:

Κατ’ ελάχιστον 7 χρόνια προϋπηρεσίας (σε agency ή in-house) στα public affairs, με έμφαση σε policy monitoring και stakeholder mapping and profiling είναι απολύτως απαραίτητα.

Εμπειρία σε εκστρατείες ευαισθητοποίησης κοινού ή/και σε δημόσιες διαβουλεύσεις με τοπικές κοινωνίες θα εκτιμηθεί θετικά.

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών απαραίτητος, με προτίμηση στις Πολιτικές Επιστήμες, τις Ευρωπαϊκές Σπουδές ή την Επικοινωνία.

Ο/Η επιτυχημένος/η υποψήφιος/α πρέπει να έχει:

Καλή γνώση της διαδικασίας λήψης πολιτικών αποφάσεων στην Ελλάδα και στην Ε.Ε. και ειδικότερα της διαδικασίας ενσωμάτωσης ευρωπαϊκών πολιτικών στην εθνική νομοθεσία.

Εξαιρετικές δεξιότητες προφορικής και γραπτής επικοινωνίας στα Ελληνικά και στα Αγγλικά.

Γνώση Microsoft Office και εργαλείων Social Media.

Πρέπει να είναι:

Αυτοπαρακινούμενος/η, προσανατολισμένος/η στο αποτέλεσμα, με ισχυρό ενδιαφέρον για την πολιτική.

Πιστός/ή και αφοσιωμένος/η στην ομάδα.

Εξαιρετικός/ή στο να οικοδομεί και να διαχειρίζεται σχέσεις με πελάτες και stakeholders.

Προσηλωμένος/η και αποδοτικός/ή, ικανός/ή να εργάζεται υπό πίεση και να τηρεί απαρέγκλιτα πιεστικές και διαρκώς μεταβαλλόμενες προθεσμίες.

Τα βασικά καθήκοντα περιλαμβάνουν:

• Διαχείριση της καθημερινής επικοινωνίας με εγχώριους και διεθνείς πελάτες.
• Σύνταξη policy monitoring reports και stakeholder mapping matrices
• Συμβολή στην εκπόνηση ολοκληρωμένων στρατηγικών σχεδίων public affairs.
• Επικοινωνία με τα μέλη του Interel Gloabal Partneship, του μεγαλύτερου παγκοσμίως δικτύου ανεξαρτήτων εταιρειών public affairs, στο οποίο ανήκει η εταιρεία.

Για να εκφράσετε το ενδιαφέρον σας, παρακαλούμε απευθυνθείτε στο: info@rd-a.com.

Δεν υπάρχουν σχόλια για το άρθρο "Θέση PUBLIC AFFAIRS MANAGER στην Αθήνα"

    Αφήστε το σχόλιο σας


    *