Γεύμα αλληλεγγύης από τις «12 Ώρες για την Ελλάδα» και την «ARGO»

Στήριξη στην Εύβοια και στα σχολεία της βορείου Ελλάδος στο εστιατόριο Attica την Κυριακή 5 Δεκεμβρίου.