Όχι όλα μαύρα, επιτέλους και λίγο φως !!!

Ένα παράδειγμα ψυχικού σθένους και πνευματικής ανωτερότητας ως αντίδοτο στην εθνική - ηθική μας κρίση. 

Η πρόκληση για μια ολοκληρωμένη επανάσταση καθαρής ενέργειας

Πόσο εφικτή είναι η χρήση της ¨καθαρής ηλεκτρικής ενέργειας¨ έναντι των παραδοσιακών μορφών ηλεκτρικού ρεύματος;