Αλεξάνδρεια 2011

Εκδήλωση από την Ένωση Μακεδόνων του Βελγίου.