Πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου και της εκπαίδευσης.

Η Ελλάδα κατέχει από τα μεγαλύτερα ποσοστά, αλλά η κυβέρνηση καθυστερεί να ορίσει εκπρόσωπο στη σχετική θεματική ομάδα εργασίας της Κομισιόν.

ΒΕΝΕΣ, αφιέρωμα στο Έτος Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη

Σε συνεργασία με την asbl Scarabaeus και με την ευκαιρία της παρουσίασης του έργου ¨Όνειρο στο κύμα¨, στις Βρυξέλλες.

Ο καθηγητής κ. Γιαννόπουλος στο Φιλοσοφικό Καφενείο

Ομιλία με θέμα την ¨ Οργάνωση της Βυζαντινής κοινωνίας ¨