Η οργάνωση της βυζαντινής κοινωνίας.

Διάλεξη του ομότιμου καθηγητή Παναγιώτη Γιαννόπουλου με τίτλο: “Η οργάνωση της βυζαντινής κοινωνίας”.