Οι ηδονές του Επίκουρου

Η φιλόλογος κα Αικατερίνη Λεύκα σε μία ενδιαφέρουσα διάλεξη στο Φιλοσοφικό Καφενείο