Η εικονιστική οντολογία της ποίησης

Ο Σωκράτης Λ. Σκαρτσής μας ερμηνεύει την εικονιστική οντολογία της ποίησης.