Φόβοι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για διείσδυση του οργανωμένου εγκλήματος στη νόμιμη οικονομία λόγω οικονομικής κρίσης

"Δεδομένου ότι τα σοβαρά και οργανωμένα εγκλήματα υποκινούνται από διάφορες καταστάσεις, η οικονομική κρίση θα μπορούσε να προσφέρει τη δυνατότητα για περαιτέρω διείσδυση στη νόμιμη οικονομία"