Υπεροψίαν και μέθη

Ο Γιάννης Οικονομίδης για την πρόσφατη ανακοίνωση της συγχώνευσης των δύο Κέντρων Βιολογικής Έρευνας στην Αθήνα