Επικοινωνία - Communication

Newsville Asbl

  • Email: support@newsville.be

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας με την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec nous en utilisant la forme de communication ci-desous

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας με λατινικούς χαρακτήρες/ Complétez les informations avec des caractères latins:

*Ονοματεπώνυμο - Prénom/Nom :

Τηλέφωνο - Téléphone:

*E-Mail:

*Θέμα - Objet:

*Σχόλια - Commentaires:

captcha

Please leave this field empty.