Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για μια κοινή ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας: Επαρκή, ολοκληρωμένα και αξιόπιστα ενεργειακά δίκτυα έως το 2020

Συντάκτης:
Εκτυπώστε το άρθρο

Ενσωματώθηκαν οι προτάσεις του Ευρωβουλευτή της ΝΔ, Καθηγητή Ιωάννη Α. Τσουκαλά. «Η ανάπτυξη επαρκών,ολοκληρωμένων και αξιόπιστωνενεργειακών δικτύων είναιαπαραίτητη προϋπόθεσηόχιμόνογια την επίτευξη των ενεργειακών στόχων της ΕΕ,αλλά καιγια τηνοικονομική στρατηγικήτης», δήλωσε ο Ευρωβουλευτής της ΝΔ, Καθηγητής Ιωάννης Α. Τσουκαλάς, σε συνέχεια της υπερψήφισης της έκθεσης σχετικά με τις προτεραιότητες για την ενεργειακή υποδομή για το 2020 και μετέπειτα» στην Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας του Ευρ. Κοινοβουλίου.  

Η εν λόγω έκθεση περιγράφει τις αναγκαίες δράσεις προκειμένου να καταστούν τα ευρωπαϊκά ενεργειακά δίκτυα αποτελεσματικά. Συγκεκριμένα, προτείνεται μια νέα μέθοδος στρατηγικού σχεδιασμού που θα συμπεριλαμβάνει τα ακόλουθα:

 • προσδιορισμός ενός χάρτη ενεργειακών υποδομών με σκοπό τη δημιουργία ενός έξυπνου πανευρωπαϊκού ενεργειακού υπερδικτύου
 • εστίαση σε περιορισμένο αριθμό ευρωπαϊκών προτεραιοτήτων (πρωτίστως σε έργα ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου) που θα πρέπει να υλοποιηθούν μέχρι το 2020
 • ανάπτυξη μιας νέας μεθοδολογίας για τον προσδιορισμό των προτεραιοτήτων, των λεγόμενων έργων ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος
 • νέα εργαλεία για την υλοποίηση των έργων ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, όπως βελτίωση της περιφερειακής συνεργασίας, ταχύτερες διαδικασίες αδειοδότησης, παροχή επαρκέστερης ενημέρωσης στους ιθύνοντες και τους πολίτες και καινοτόμα χρηματοδοτικά μέσα.

Για την επίτευξη των στόχων της ενεργειακής και κλιματικής πολιτικής εκτιμάται ότι απαιτούνται επενδύσεις στις ενεργειακές υποδομές αξίας 1 τρις εκ. ευρώ μέχρι το 2020, εκ των οποίων τα μισά θα διατεθούν σε δίκτυα διανομής,μεταφοράς και αποθήκευσης ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου.  

Οι επενδύσεις αυτές θα δημιουργήσουν 775.000νέες θέσεις εργασίας και θα αυξήσουν το ΑΕΠ της ΕΕ κατά 19 δισεκατομμύρια ευρώ ως το 2020.  

Ο κ. Τσουκαλάς κατέθεσε μια σειρά τροπολογιών που ενσωματώθηκαν στην τελική έκθεση του Ευρ. Κοινοβουλίου. Οι προτάσεις του κ. Τσουκαλά περιλαμβάνουν:

 • την εξέταση από την Επιτροπή της συμπερίληψης στην ενεργειακή υποδομή έργων προτεραιότητας που θα βελτίωναν την ασφάλεια κύριων υπαρχουσών ενεργειακών υποδομών στην Ευρώπη (όπως είναι, οι αγωγοί φυσικού αερίου και πετρελαίου, τα ηλεκτρικά δίκτυα, οι σταθμοί παραγωγής πυρηνικής ενέργειας, οι σταθμοί υγροποιημένου φυσικού αερίου, κλπ.) έναντι ατυχημάτων και φυσικών ή ανθρωπογενών καταστροφών·
 • την υποστήριξη από την Επιτροπή του ενδιάμεσου στόχου σύμφωνα με τον οποίο το 50% των νοικοκυριών πρέπει να διαθέτουν ευφυείς μετρητές έως το 2015, όπως συμφωνήθηκε στο πλαίσιο της νέας «ψηφιακής ατζέντας» για την Ευρώπη.
 • την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών για την μετάβαση σε μια ενεργειακά αποδοτική οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα.
 • την ανάγκη ενημέρωσης των καταναλωτών για την ενέργεια που καταναλώνουν, μέσω της αξιοποίησης ευφυών μετρητών και νέων τεχνολογιών, προκειμένου να συμμετέχουν ενεργά στην προσπάθεια εξοικονόμησης ενέργειας.

Σχολιάζοντας τις ψηφοφορίες ο κ. Τσουκαλάς δήλωσε: «Η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου ενεργειακού δικτύου που θα βασίζεται σε έξυπνα δίκτυα και θα συμβάλλει στην βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης αποτελεί σημαντικό βήμα προς τη δημιουργία μιας κοινής ευρωπαϊκής ενεργειακής αγοράς. Σήμερα η ΕΕ βασίζεται σε ένα παρωχημένο και κακώς διασυνδεδεμένο δίκτυο ενεργειακών υποδομών που θέτει σε κίνδυνο την ενεργειακή μας ασφάλεια και δυσχεραίνει την επίτευξη του στόχου για μείωση των εκπομπών θερμοκηπίου κατά 80-95% έως το 2050.  

Άλλωστε, η δημιουργία έξυπνων δικτύων μεταφοράς ενέργειας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την διάδοση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, που προϋποθέτουν κατανεμημένη παραγωγή και κατανάλωση ενέργειας, εφόσον κάθε καταναλωτής είναι και εν δυνάμει παραγωγός ενέργειας. Απαιτείται λοιπόν μια νέα πολιτική για την ανάπτυξη ενεργειακών υποδομών που προϋποθέτει ριζικές αλλαγές, καινοτόμες λύσεις και σημαντικές επενδύσεις, που όπως όλα δείχνουν θα είναι ωφέλιμες για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.  

Στην Ελλάδα πρέπει επειγόντως να συνειδητοποιήσουμε ότι ο ενεργειακός τομέας μπορεί να γίνει ισχυρότατος μοχλός ανάπτυξης για τον τόπο. Αρκεί να απαγκιστρωθεί από τα συνδικαλιστικά συμφέροντα και να επενδύσει στον εκσυγχρονισμό των υποδομών και κυρίως εκείνων των πολιτικών πρακτικών και νοοτροπιών που ως τώρα κρατούν δέσμιες τις δημιουργικές δυνάμεις του τόπου».  

Δεν υπάρχουν σχόλια για το άρθρο "Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για μια κοινή ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας: Επαρκή, ολοκληρωμένα και αξιόπιστα ενεργειακά δίκτυα έως το 2020"

  Αφήστε το σχόλιο σας


  *