Συνέδριο «Ψηφιακή Ημέρα 2018″ σήμερα στις Βρυξέλλες

Ψηφιακή Ημέρα του 2018 είναι η 10η Απριλίου στις Βρυξέλλες, με εκδηλώσεις που θα φέρουν πιο κοντά υψηλού επιπέδου συμμετέχοντες της ψηφιακής τεχνολογίας και των τηλεπικοινωνιών.