Κομισιόν: Νέοι κανόνες για προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει νέο νόμο για την ενίσχυση της προστασίας των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος σε ολόκληρη την ΕΕ.