Εκλογή βοηθού επισκόπου για την Μητρόπολη Βελγίου

Ο Αρχιμανδρίτης Ιωακείμ Αρχοντός, κληρικός της Ιεράς Μητροπόλεως Βελγίου, εξελέγη παμψηφεί από το Οικουμενικό Πατριαρχείο ως βοηθός Επίσκοπος Βελγίου.