Ευρωπαϊκά Δίκτυα Αναφοράς: Σύνδεση 900 ιατρικών ομάδων προς όφελος των ασθενών

Τα ΕΔΑ είναι μοναδικές και καινοτόμοι διασυνοριακές πλατφόρμες συνεργασίας μεταξύ εξειδικευμένων γιατρών για τη διάγνωση και τη θεραπεία νόσων σπάνιων, πολύπλοκων ή χαμηλού επιπολασμού.